Vilket straff finns för förfalskat sjuksköterska legitimation?

Hej! undrar var får man för straff för en förfalskning av sjuksköterska legitimation, och examinations bevis! jag jobbade knappt en månad innan jag blev upptäckt av min arbetsgivare, har inte hänt något avvikelse.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Genom att du förfalskat legitimation för sjuksköterskor har du gjort dig skyldig till bedrägeri eftersom att du vilselett din arbetsgivare till att anställda dig efter dina påstådda meriter. Det har varit till fördel för dig själv då det gjort du kunnat arbeta som sjuksköterska, för lön efter den yrkestiteln osv samtidigt som det varit till nackdel för din arbetsgivare, vilket uppfyller rekvisiten för bedrägeri, 9:1 brottsbalken. Din arbetsgivare har ett patientansvar i förhållande till de patienter som söker vård att det är sakkunnig personal som behandlar patienterna. Genom att vilseleda din arbetsgivare har du dessutom utsatt patienter för fara då du behandlat patienter utan att ha gått den utbildning du blev anställd för. Därav tror jag med stor sannolikhet att den gärning du begått kommer att bedömas som grovt bedrägeri då arbetsplatsen du arbetat på innebär att ljuga om utbildning blir av särskilt farlig art då du behandlar personer som är sjuka och söker vård. Straffskalan för grovt bedrägeri är sex månaders fängelse till sex års fängelse, 9:3 BrB.

I 29:3 BrB nämns förmildrande omständigheter, detta påverkar var på skalan från 6 mån. till 6 år som din gärning bedöms. En förmildrande omständighet skulle kunna vara att din arbetsgivare är medvållande och att du inte ens skulle hunnit arbeta en månad innan du blev upptäckt, men då jag inte vet mer omständigheter om situationen är det svårt att svara på hur det kommer bedömas. Efter straffvärdet bestämts kommer det ses till vad som kallas straffmätningsvärdet, då ses det inte längre till handlingen utan dina personliga förhållande som ålder, hälsa, tidigare straffad osv. Efter en bedömning av detta så kan det för straffskalor som har under 1 års fängelse finnas utrymme för istället omvandla domen till skyddstillsyn, villkorlig dom osv. Detta kan bli aktuellt i ditt fall eftersom straffskalan för grovt bedrägeri som nämnt är 6mån-6år.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Jessica SarhedeRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”