Vilket straff får jag för rattfylleri och kan jag bli av med jobbet?

2020-03-19 i Trafikbrott
FRÅGA
HejFör två dagar sedan blev jag stoppad av polisen och hade körd bil ca 2 km hemifrån. Dagen innan har druckit cirka 4-5 burkor starka öl blåste jag och det visar positivt var tagen till polisstationen och blåst där 2ggr och fick 0.55 mg per liter eller 1.1 promille . Kommer jag dömas och straffas till fängelse eller vilket straff kan det bli. Aldrig var tagen vid rattfylleri före. Jag har tillsvidareanställning ska jag bli av med jobbet? Tack för förhand
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret regleras i lagen om straff för vissa trafikbrott.

Den som för ett motordrivet fordon efter att ha intagit alkohol i så stor mängd att alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgår till minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram per liter i utandningsluften döms för rattfylleri till böter eller fängelse i högst sex månader, lagens 4 § 1 st.

Är ett brott som avses i 4 § 1 st att anse som grovt, ska föraren dömas för grovt rattfylleri till fängelse i högst två år. Vid bedömningen om brottet är grovt ska, enligt lagens 4 a §, beaktas om:

föraren har haft en alkoholkoncentration som uppgått till minst 1,0 promille i blodet eller 0,50 milligram per liter i utandningsluften,föraren annars har varit avsevärt påverkad av alkohol eller något annat medel, ellerframförandet av fordonet har inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten.

Att du inte blivit påkommen med rattfylleri tidigare inverkar inte i bedömningen av det enskilda fallet.

Gällande din tillsvidareanställning är det inte vanligt att personliga händelser inverkar på anställningen, dock beror det på vilka dina arbetsuppgifter är och vad som förväntas av dig som arbetstagare. Gällande alkoholism så är det en sjukdom, och en sjukdom får inte vara skäl för uppsägning. Men jobbar du exempelvis med att köra fordon kan rattfylleri på fritiden anses vara så pass allvarligt (exempelvis om du orsakar skada i trafiken) att ditt förtroende hos arbetsgivaren går förlorad till den graden att det kan vara grund för uppsägning eller avsked. Observera att jag inte vet hur situationen ser ut för dig.

Arbetsgivaren kan också tänkas ha skyldigheter gentemot en arbetstagare som begått grov rattfylleri utanför arbetsplatsen. Det kan gälla en skyldighet att utreda arbetsmiljön, om det föreligger ohälsa och i sådana fall stötta arbetstagaren samt göra det som går för att minska lidandet och effekterna av det skadliga beteendet, så kallat rehabiliteringsansvar. Det skulle också kunna gälla verksamhetsrelaterade åtgärder, såsom arbetsgivarens omplaceringsskyldighet att undersöka om det finns positioner som arbetstagaren kan omplaceras till, 7 § 2 st lagen om anställningsskydd.

Hoppas att du fick svar på din fråga och att allt löser sig för dig.

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll