Vilket straff?

2019-03-19 i Påföljder
FRÅGA
https://lagen.nu/1962:700#K29P1S1Jag är 25 år gammal, ostraffad. Jag greps för en drograttfylla, 2 st knivar i innehav, 5gram heroin i innehav, och ett ringa för blodproven och urin provet. Vad kan jag vänta mig för straff?
SVAR

Hej och tack för din fråga till oss på lawline!

Jag tolkar din fråga som att du endast har blivit gripen och att det inte är bevisat att du är skyldig. Däremot utgår jag från att du har gjort dig skyldig för att domstolen ska kunna utdöma ett straff för dina gärningar.

Tillämpliga lagrum
Dessa lagar blir aktuella i ditt fall: Brottbalken, Lag om straff för vissa trafikbrott, Lag om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål och Narkotikastrafflag.

Hur bestämmer domstolen ett straff?
När domstolarna kommer fram till ett straff så är det viktigt att veta att "straff" inte endast är böter och fängelse. Villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård är alternativ till straff som också domstolen kan döma. Däremot kallas de för påföljder och inte straff (1 kap. 3 § brottsbalken).

Utgångspunkten är att straff bestäms inom ramen för den tillämpliga straffskalan efter brottets eller den samlade brottslighetens straffvärde, (29 kap. 1 § brottsbalken). I det här fallet är straffskalan för respektive brott följande:

Rattfylleri efter intag av narkotika (drograttfylleri), kan man dömas till
böter eller fängelse i högst sex månader (4 § 1 st. trafikstrafflagen). Innehav av knivar, kan man dömas till böter eller fängelse i högst sex månader (4 § 1 st. knivlagen) Om brottet är grovt, kan man dömas till fängelse i ett år (4 § 2 st. knivlagen) Ringa narkotika brott, kan man dömas böter eller fängelse i högst sex månader (2 § narkotikastrafflag)

Här ser du att brottets allvarlighet har betydelse för valet av straff. Med andra ord desto grövre brott desto högre straff.

Straffvärdet är domstolens slutsats
Domstolarna måste hålla sig inom straffskalan när de bestämmer ett straffvärde. Straffvärdet är med andra ord domstolens slutsats om hur mycket straff (böter, fängelse eller alternativ påföljd) förtjänar ett brott.

Det är svårt för mig att säga exakt vad du kan förvänta dig för straff eftersom domstolarna gör en bedömning i varje enskilt fall. Bland annat tar domstolen hänsyn till om det finns försvårande eller förmildrande omständigheter. Omständigheterna påverkar domstolens värdering om brottet förtjänar ett högre eller lägre straff. En försvårande omständighet kan vara att köra drog eller alkoholpåverkad. Därigenom visar man särskild hänsynslöshet
(29 kap. 2 § brottsbalken). Medan förmildrande omständigheter kan vara att brottet begåtts under allvarlig psykisk störning (29 kap. 3 § brottsbalken) Även tar domstolen hänsyn till dina egna personliga förhållanden (29 kap. 5 § brottsbalken). Dessa s.k billighetsskäl kan också medföra att straffet blir lindrigare.

Då det finns för lite informationen kan jag inte berätta om det i ditt fall finns försvårande- eller förmildrande omständigheter. Däremot rekommenderar jag dig att titta på 29 kap. 2 § och
3 § brottsbalken. Där kan du själv bedöma om domstolen kan ha skäl att döma till ett högre straff eller lägre straff.

Vad kan du förvänta dig för straff?
Trots om straffskalan för dem aktuella brotten i ditt fall sträcker sig till fängelse behöver du inte straffas med det. Det finns en presumtion mot fängelse, (30 kap. 4 § brottsbalken). Presumtionen bryts om brottet har ett högt straffvärde som motsvarar minst ett år. Brotten du har gripits för motsvarar inte ett högt straffvärde och du har inte varit straffad tidigare. Därför bör fängelsepresumtionen inte ha brutits. Alltså bör du inte förvänta dig något fängelsestraff åtminstone och i stället få böter.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga, annars får du mer än gärna ställa en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar

Adela Rujovic
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1043)
2019-07-15 Vad är straffet för olaga hot och bedrägeri?
2019-07-12 Gemensam straffskala, ungdomsrabatt och presumtion mot fängelse för unga
2019-07-06 Finns dödsstraff i Sverige och i så fall för vilka brott?
2019-07-06 Att få en "varning" inget straff

Alla besvarade frågor (71218)