FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt10/11/2019

Vilket rekvisit är inte uppfyllt ifall det inte är säkert vem som utfört ett brott?

Om man inte säkert kan säga vem som utfört ett brott, vilket rekvisit är det som saknas då?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga kan besvaras genom två olika scenarion som jag kommer att beskriva nedan. I min förklaring kommer jag att använda brottet rån (8 kap. 5 § första stycket andra meningen brottsbalken) som exempel.

Rånet har begåtts genom att en gärningsman kommit in till en butik sent på kvällen, riktat ett vapen mot kassören och efter en viss tid misshandlat kassören som till slut gett rånaren pengarna i kassan. Därefter har gärningsmannen sprungit från platsen.

I detta fall av rån är rekvisiten följande:

- Gärningsmannen ska genom kvalificerat våld (som t.ex. misshandel)

- …tvinga annan till en handling

- …som innebär vinning för gärningsmannen

-…och ekonomisk skada för den som varit tvungen att lämna ifrån sig det som togs av gärningsmannen.

Ifall vi endast utgår från denna historia framgår det att gärningsmannen misshandlat kassören och genom våldet tvingat honom att lämna ifrån sig dagskassan. Att kassören lämnat över pengarna innebär att rånaren blivit rikare och att kassören blivit fattigare, dvs. vinning för gärningsmannen och ekonomisk skada för den som var tvungen att lämna över pengarna. Rekvisiten för rån har alltså uppfyllts.

Gärningsmannen är dock okänd och har inte hittats av polisen:

Den som blivit utsatt för rånet kanske har berättat för polisen vad som hänt och beskrivit på ett detaljerat sätt hur rånet gick till, hur mycket pengar som försvann, samt gärningsmannens signalement. Möjligtvis är det klarlagt att ett rån har begåtts utifrån rekvisiten ovan, men ingen person kan knytas till brottet. I tumultet kunde inte den utsatte känna igen gärningsmannen eller se vem det var pga. rånarluvan.

Då har visserligen rekvisiten för rån uppfyllts på papperet, men eftersom ingen person kan knytas till brottet skulle man kunna säga att det centrala rekvisitet "rätt tid, rätt plats och rätt person" saknas, eftersom det inte finns några bevis förutom den utsattes historia.

En gärningsman kan kopplas till brottet, men det är inte helt utrett att det verkligen är den personen som begått brottet:

I det här fallet kanske en gärningsman greps ganska snabbt av polisen. När brottet begicks fanns flera vittnen, gärningsmannen råkade glömma rånarluvan och en kniv. Dessutom fanns en övervakningskamera som fångade gärningsmannen på film då han tagit av sig rånarluvan av någon anledning.

I detta fall finns olika sorters bevisning som pekar på att person X begått brottet på en viss tid och plats. Det kanske finns DNA-bevisning som kopplar honom till brottet, samt vittnen som kan bekräfta precis som kassören att det var person X som begick brottet.

I detta fall kan en person kopplas till brottet. Varför det inte är helt säkert att det är person X som begått brottet kan bero på att utredningen inte är helt färdig eller att bevisningen precis blivit säkrad men att utredningen inte hunnit påbörjats än. På så sätt kan inte åklagaren säga att person X begått brottet till 100 %, men det verkar som att det är den personen som rånat kassören.

Sammanfattning:

Som svar på din fråga är det bevisningen som är det rekvisit som avgör ifall det är säkert att säga vem som utfört ett brott. Antingen finns inte tillräcklig bevisning som visar vem som begått brottet eller så är bevisningen under utredning, där utredningen pekar på en viss gärningsman.

För att någon ska kunna dömas för ett brott behöver åklagaren visa att det är ställt utom allt rimligt tvivel att någon begått det särskilda brottet. Det ska alltså inte finnas några tvivel på att det var person X som begick brottet, t.ex. alternativa förklaringar till vad som ska ha hänt. Då behöver det finnas olika sorters bevis som överensstämmer med varandra och visar att gärningen inträffat på det sätt åklagaren har berättat.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Catarina Franco EdlundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”