Vilket lagrum reglerar obeståndsrätt?

FRÅGA
Vilket lagrum reglerar obeståndsrätt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Obeståndsrätt

Obeståndsrätt är namnet på den juridik som har att göra med när fysiska personer, företag eller organisationer inte längre kan betala sina skulder. När en person inte kan betala sina skulder anses den vara på obestånd. Själva det juridiska området syftar främst till att reglera vilka åtgärder som kan vidtas i förhållande till de som är på obestånd. Exempelvis vilken möjlighet man har att få tillbaka pengar från ett företag som gått i konkurs när man betalat för en vara som man ännu inte fått levererat till sig. Eller vilken möjlighet man har att få ersättning för det man lånat ut till en person som inte längre kan betala tillbaka.

Lagrum

Obeståndsrätten är ett stort juridiskt begrepp vars regler finns i flertalet lagar. Jag kommer här nämna de lagar jag anser är viktigast för obeståndsrätten.

I konkurslagen finns regler om när en persons samtliga tillgångar, alltså det personen äger, behöver tas hand om för att dessa tillgångar sedan på ett rättvist och ordnat sätt ska kunna delas ut till de som inte fått betalt hos personen. Lagen gäller både för fysiska personer och exempelvis företag och förutsätter att dessa inte kommer kunna betala sina skulder under en längre tid. I förmånsrättslagen finns särskilda regler om i vilken ordning olika personers skulder ska betalas.

I utsökningsbalken finns regler om när en enskild persons egendom får tas omhand mot personens vilja för att kunna betala personens skulder, så kallad utmätning. Till skillnad från konkurser handlar utmätning främst om att specifik egendom tas omhand för att betala tillbaka det personen är skyldig en särskild person. I lagen finns exempelvis regler om vilken egendom som får tas och hur detta ska gå till.

Avslutningsvis finns även skuldsaneringslagen och lagen om skuldsanering för företagare som bestämmer när personer med väldigt många skulder kan befrias från skyldigheten att betala alla skulder, så kallad skuldsanering.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Jakob Hambert
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (348)
2019-05-23 Pantavtal mellan anställd och arbetsgivare
2019-05-02 Jag ska låna ut pengar till en släkting för ett köp av en stuga. Hur gör jag för att få stugan som säkerhet för mitt lån?
2019-05-01 Vad gör jag när registreringsbeviset stulits och ägarbyte skett?
2019-04-28 Borgen och kreditprövning

Alla besvarade frågor (69298)