Vilket brott utgör ett opassande uttalande?

FRÅGA
Var med om att en chef gjorde en del opassande uttalande mot mig på jobbet.I samma situation hoppade denne även ut ur sin truck på ett sådant sätt att jag fick ta ett steg tillbaka för att inte träffas av dörren.När detta hände, så blev det för mlg en hotfull situation.Är detta grund för polisanmälan?Viken lagtext?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina fråga!

Eftersom du inte närmare beskriver vad uttalandet innehöll eller vad du uppfattade som opassande är det svårt att göra en korrekt bedömning kring vilken typ av brott det kan röra sig om. Men om uttalandet var av sexuell karaktär kan det röra sig om ett sexuellt ofredande. Brottet regleras i 6 kap. 10 § Brottsbalken (BrB). För att ett uttalande ska bedömas som ett sexuellt ofredande ska uttalandet vara ägnat att kränka den utsatta personens sexuella integritet. Om det fanns en sådan intention från din chefs sida är det alltså möjligt ett det rör sig om ett sexuellt ofredande. Var uttalandet inte av sexuell karaktär kan det istället röra sig om förolämpning, vilket regleras i 5 kap. 3 § BrB. Där framgår det att en person som gör ett nedsättande uttalande med syfte att kränka den andra personens självkänsla eller värdighet kan göra sig skyldig till brottet förolämpning. Uttalandet, tillsammans med agerandet att hoppa ut ur trucken på ett, vad du uppfattade hotfullt sätt, skulle kunna utgöra ett ofredande. Brottet finns reglerat i 4 kap. 7 § BrB där det framgår att den som utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst beteende kan göra sig skyldig till ofredande. Dock krävs det att personen i fråga har haft för avsikt att gärningen ska kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. I ditt fall måste chefens således haft för avsikt att kränka din frid genom sitt agerande.

Sammanfattningsvis kan din chef ha gjort sig skyldig till ett brott, men vilket är svårt att avgöra enbart baserat på dina uppgifter. Vilken karaktär uttalandet hade samt vilken din chefs intention var med agerandet är det som blir avgörande.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Julia Hellquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1228)
2021-10-07 Hot om polisanmälan - Olaga hot?
2021-09-30 Olagligt att klättra på skoltak?
2021-09-29 Olaga hot av en inneboende
2021-09-18 Är det olagligt att försöka nollställa någon annans lösenord till sociala medier?

Alla besvarade frågor (96401)