Vilket brott ska jaga ange i polisanmälan?

2021-11-27 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag undrar om man i en polisanmälan kan ange både falsk angivelse och falsk tillvitelse om man är osäker på vilket av brotten det handlar om. Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När man ska göra en polisanmälan är det väsentliga att i detalj ange vad som har hänt. Således är det inte lika viktigt att du exakt anger vilket brott det kan vara fråga om utan denna bedömning görs i det senare skedet. Efter att polisen fått in en anmälan ska polis eller åklagare bedöma möjligheterna att utreda det aktuella brottet och därtill inleda en förundersökning. Finner åklagaren att det finns tillräckligt med bevis kommer åklagaren besluta om att väcka åtal för det eller de brott denne anser personen gjorts sig dömd till. Det ankommer senare på domstolen att pröva frågan under rättegången.

Åklagaren kan föra åtal med alternativa rubriceringar, t.ex. "i första hand falsk angivelse, i andra hand falsk tillvitelse" eller åtala för de båda brotten kumulativt. Enligt 30 kap. 3§ Rättegångsbalken följer att rätten inte får döma till annan gärning än den för vilken ansvar i behörig ordning förts. Rätten är bunden till åklagarens gärningsbeskrivning och prövningen i målet får därför inte utsträckas till att avse något annat än vad som innefattas i åklagarens gärningsbeskrivning. Visserligen är rätten inte bunden till åklagarens brottsrubricering eller tillämpliga lagrum varför det finns utrymme för att göra en tolkning av gärningsbeskrivningen i belysning av det straffstadgande som åklagaren åberopar i målet.

För att besvara din fråga är det alltså viktigare att du berättar om händelseförloppet i detalj för det ankommer åklagaren att avgöra vilket brott det är fråga om. Jag ser däremot inte att du skulle förlora något på att ange de båda brotten. Tips är att ringa 114 14 och fråga om rådgivning kring polisanmälan.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Jasmine El Mallah
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2738)
2022-01-28 Får man bära kroppskamera som privatperson?
2022-01-28 Olagligt att hantera dynamit
2022-01-27 När är det möjligt att ansöka om tillträdesförbud till butik?
2022-01-20 Syns anmärkningar i belastningsregistret för arbetsgivare inom barnomsorg och LSS verksamhet?

Alla besvarade frågor (98708)