Vilket brott kan man misstänkas för om man olovligen kliver in i någons bostad?

FRÅGA
Hej, min kompis ringer polisen och berättar om när kom hem efter jobbet befann sig en kille i hennes lägenheten. Tydligen hade dörren varit öppen och han hade bara klivit in.Kan killen misstänkas för något brott? I så fall vilket?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom din fråga berör straffrätt så är brottsbalken tillämplig (1 kap. 1 § brottsbalken).

Vilket brott kan vara begånget?

Den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad gör sig skyldig till hemfridsbrott (4 kap. 6 § första stycket brottsbalken). För att man sedan ska kunna hållas personligt ansvarig krävs det att gärningsmannen hade uppsåt till hela gärningen (1 kap. 2 § brottsbalken). Detta följer av skuldprincipen som innebär att enbart den som kan åläggas personlig skuld kan hållas straffrättsligt ansvarig.

Sammanfattning

Om killen olovligen befann sig i lägenheten kan han misstänkas för hemfridsbrott.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1019)
2020-09-26 Grov kvinnofridskränkning och dubbel bestraffning
2020-09-18 Vad krävs för att ett hemfridsbrott ska ha förövats?
2020-09-16 Är det tillåtet att en lärare spelar in ljud från en klassrumssituation utan elevernas vetskap?
2020-09-14 Fall av olaga hot

Alla besvarade frågor (84400)