Vilket brott kan jag bli anmäld för?

2019-09-22 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej! en fråga. Om jag knuffar en man i bröstet på grund av att denne man slår sin häst hårt upprepade gånger, vilket brott blir jag då anmäld för om han polisanmält mig och kan jag bli fälld?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om personen ifråga väljer att anmäla dig, så är det sedan upp till åklagare eller polis, att efter ha upprättat en anmälan, besluta om en förundersökning ska inledas eller inte. Det är polisen eller åklagaren som beslutar, baserat på anmälan vilket brott som eventuellt kan vara aktuellt att utreda, alltså avgör inte anmälaren brottsrubriceringen. Det är svårt att ge dig ett fullständigt svar på vilket brott som eventuellt kan bli aktuellt, baserat på uppgifterna i din fråga, men att knuffa någon kan klassificeras som ringa misshandel, se 3 kap. 5 § brottsbalken, eller ofredande, se 4 kap. 7 § brottsbalken.

En förundersökning ska inledas när det finns anledning att anta att brott har begåtts, som lyder under allmänt åtal. Under en förundersökning utreder man vem som skäligen kan misstänkas för brottet och om det finns tillräckliga skäl för åtal. Det är en åklagare som beslutar om åtal ska väckas eller inte. För åtal krävs det att åklagaren på objektiva grunder kan förvänta sig en fällande dom i domstol. För en fällande dom i domstol krävs det att det ska vara ställt bortom allt rimligt tvivel att du i sådana fall har begått brottet ifråga, vilket är ett högt ställt krav.

Jag skulle även rekommendera dig att kontakta polisen för att berätta om den aktuella händelsen, eftersom polisen även är skyldiga att utreda eventuella brott mot djurskyddslagen alternativt djurplågeri.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

Paula Reich Zackrisson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2378)
2020-07-08 F.d sambo har förstört tillhörigheter
2020-07-06 Indraget körkort vid narkotikabrott?
2020-07-01 Provocerad till att knuffa annan - hur ser lagen på detta?
2020-06-30 Vad händer om man fyller 18 efter brottstillfället men innan rättegång, samt vad händer om straffbud ändras efter begånget brott

Alla besvarade frågor (81795)