Vilket brott har begåtts då en flicka sprider en barnpornografisk bild på en app och säger att det var jag som spred bilden, fast så inte var fallet? Vilket straff kan utdömas, om något?

FRÅGA
Hej!Mitt namn är X, jag brukar umgås med mina vänner på sociala medier och det finns en app som heter Y. Där samlas många ungdomar vart man ka prata med varandra och lära känna nya människor. En flicka började sprida en bild som innehåller barnpornografi och säga det är jag. Jag är själv inte med på bilden men nu har den gått offentligt och alla tror det är jag och skickar hat åt mig.Vad kan jag göra åt saken och kan hon straffas?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Du skriver att en flicka spridit en barnpornografisk bild på en app. Jag tolkar utifrån din skrivning att flickan menar att det är du som spridit bilden.

I det här fallet kan potentiellt brottet förtal vara för handen. Förtal är ett ärekränkningsbrott som stadgas i 5 kap. 1 § BrB.

Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.

För att förtal ska föreligga i förevarande fall krävs det följande:

Flickan ska utpeka dig som brottslig eller klandervärd i ditt levnadssätt - I det här fallet har du blivit utpekad som någon som sprider en barnpornografisk bild via en app, vilket givetvis faller innanför formuleringen. Vidare ska uttalandet vara avsett att skada ditt anseende hos andra människor. Någon reell skada behöver inte ha uppstått för dig, endast risk för sådan skada.

Det är hur uttalandet subjektivt kan uppfattas när det förmedlas som är det avgörande om brott föreligger.

I det här fallet krävs vidare uppsåt för att gärningen ska anses som ett brott, se 1 kap. 2 § 1st. BrB. Huruvida uppsåt föreligger kan jag inte bedöma utifrån texten.

Du skriver vidare att det rör sig om en "flicka" som begått gärningen. För att kunna straffas i svenskt rättsväsende krävs det att gärningsmannen är i straffbar ålder. För brott som någon begått innan han fyllt femton år får inte dömas till påföljd, se 1 kap. 6 § BrB.

Jag hoppas du fick svar på din fråga, med vänlig hälsning!

Martin Carleheden
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1252)
2021-10-06 Vad kan man göra om man blivit förtalad på instagram?
2021-09-29 Is it a crime to call someone fat?
2021-09-29 Får en lärare skrika och svära åt en elev?
2021-09-23 Begår man ett brott om man säger till en polisman, önskandes att nästa person denne påträffar ska döda polismannen?

Alla besvarade frågor (96356)