Vilket brott faller förföljelse under?

FRÅGA
Hej. En vän till mig har upprepade gånger när han varit i en sporthall förföljts av två tonåriga tjejer och han har känt sig extremt pressad och mått dåligt över detta och de har även förföljt honom på stan och en gång sprang han av panik in på en privat tomt. Min fråga är skulle detta kunna utgöra ofredande eller annat brott?
SVAR

Hej, tack för din fråga till Lawline!

Jag förstår att det är en jobbig situation för din vän och jag ska försöka förklara vilket brott det kan röra sig om. Det är brottsbalken (BrB) som jag kommer använda mig av.

Eftersom din vän känner sig förföljd rör det sig om eventuella brott i 4 kapitlet - "brott mot frihet och frid". Jag tror att det skulle kunna röra sig om två olika brott: ofredande som du sa eller olaga förföljelse.

Ofredande

Ofredande regleras i BrB 4 kap 7 §. Det finns olika typer av beteenden som faller inom ofredande. Ett krav är att den gärning som begås mot personen ska vara ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Detta innebär att gärningen i allmänhet kränker en persons frid. Det är alltså inte nödvändigt att någons frid kränkts i det enskilda fallet. Gärningar som kan vara otrevliga eller obehagliga men som en person normalt bör tåla utgör inte ofredande. Ett annat krav är att den som ofredar är medveten om att den gör något fel. Det sista kravet är att den utsatta måste uppfatta och vara medveten om det hänsynslösa beteendet medan det äger rum.

Eftersom din vän märkte att han har blivit förföljd av dessa upprepade gånger, något som kan anses vara kränkande mot en persons frid i allmänhet skulle det kunna röra sig om ofredande. Det är inte möjligt för mig att fastslå att det är ofredande eftersom det är en bedömning som får göras i det enskilda fallet av rätten men det skulle kunna vara det. Då krävs det att tjejerna varit medvetna om att de gjort något fel.

Olaga förföljelse

Det skulle även kunna röra sig om olaga förföljelse som regleras i BrB 4 kap 4b §. Med olaga förföljelse menas att en gärningsperson begår upprepade brottsliga handlingar mot en och samma person. Detta innebär att om det skett ofredanden flera gånger skulle det kunna vara olovlig förföljelse. Eftersom du nämner att din vän blivit förföljd flera gånger skulle det kunna röra sig om just olovlig förföljelse i situationen som du beskriver.

Uppsåt

För att gärningarna ska röra sig om brott så måste de begåtts med uppsåt (BrB 1 kap 2 §). Detta innebär att tjejerna måste varit medvetna om sitt handlande och effekten att din vän skulle uppleva sin frid kränkt.

Rekommendationer

Som sagt så förstår jag att det är en jobbig situation för din vän men även för sig som vill din väns bästa. Jag vet inte hur gamla tjejerna är som utsatt din vän för detta men med "tonåriga tjejer" tolkar jag det som relativt unga och kanske minderåriga. Det finns ingen möjlighet att döma tjejerna till påföljd om det är så att de är under 15 år och därmed inte straffmyndiga.

Jag skulle i första hand rekommendera din vän att försöka prata med tjejerna och på så sätt kanske man kan reda ut allt på plats och slippa ge sig in i en långdragen rättsprocess. Det kan också vara en idé att prata med tjejernas föräldrar om det skulle krävas. Där kan du som vän vara med och stötta till exempel.

Din vän kan även ansöka om kontaktförbud hos polisen eller åklagarmyndigheten. Det är åklagaren som avgör om ett kontaktförbud ska beviljas. Kontaktförbudet innebär att personen inte får besöka, ringa eller på andra sätt kontakta vännen. Kontaktförbud kan beviljas om det finns en klar och konkret risk för att en person förföljer eller begår brott mot personen som ansöker om kontaktförbudet. Jag kan inte svara på huruvida förutsättningarna för kontaktförbud är uppfyllda i ert fall men om personen som förföljer er döms för något brott så ökar sannolikheten att en ansökan skulle beviljas.

Ett sista alternativ är såklart att anmäla det till polisen. Där kan de hjälpa er mer konkret än vad jag har möjlighet till här och även avgöra hur det ser ut bevismässigt och liknande. Tänk på att det krävs relativt mycket bevisning för att eventuellt få en fällande dom, ex. vittnen osv. Eftersom det ställs höga krav för att någon skall dömas för ett brott så är det svårare att få någon dömd om det är ord som står mot ord, därmed inte sagt att det är omöjligt.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga och att det löser sig för din vän! Ställ gärna ytterligare en fråga om det är något mer du undrar över eller hör av dig till vår telefonrådgivning.

Allt gott

Karin Ekström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (857)
2019-12-13 Att läsa annans e-post och Messenger utan tillåtelse
2019-12-11 Får man spela in ett samtal utan att motparten vet om det?
2019-12-09 Vad innebär olaga hot?
2019-12-08 Pinsam video utlagd på internet

Alla besvarade frågor (75564)