Vilket brott blir aktuellt när en person inkräktar på trädgård?

FRÅGA
Go middag Vad gäller när en person vid upprepande tillfällen går in i våran trädgård?Vi sagt personen att sluta med detta Personen är inte hotfull på något sätt utan vill endast titta i våran trädgård Detta kanske låter märkligt men så är fallet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga finner vi faktiskt i Brottsbalken(BrB).

Att olovligen beträda någon annans tomt kan innebära att man gör sig skyldig till hemfridsbrott, 4 kap. 6 § BrB. Brottet förbjuder olovligt intrång och kvarstannande där annan har sin bostad, vilket innefattar en exempelvis en villaträdgård. Påföljden för brottet är i första hand böter.

Du kan därför vända dig till polisen med detta ärende ifall du känner att det börjar gå för långt.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Hashim Mohammed Ritha
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll