Vilket brott begås om man bär en kartong med stulna mobiltelefoner?

FRÅGA
Hej,Min tjej hjälpte sin kompis att bära en kartong med stulna mobiltelefon från en lägenhet, dock utan att veta eller misstänka att det var fråga om stöldgods eller att ett brott ägt rum. Kan min tjej misstänkas för något brott? I så fall vilket? eventuella lagrum. Tack
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det brott som skulle kunna bli aktuellt är häleriförseelse, 9 kap 7 § 2 st. Brottsbalken. För att dömas för "vanligt" häleri enligt 9 kap 6 § Brottsbalken krävs uppsåt, vilken din tjej enligt din fråga uppenbarligen inte har. Därför bör det rätteligen vara häleriförseelse som din tjej kan misstänkas för.

För att dömas för häleriförseelse behöver din tjej ha haft "skälig anledning att anta att brott förelåg". Det är ett oaktsamhetskrav som gäller, dvs. din tjej ska ha varit oaktsam och "borde ha misstänkt" att kartongen innehöll stulna mobiltelefoner. Det torde dock enligt mig vara ett relativt svårt bevisläge för åklagaren, i synnerhet om det rör sig om en stängd kartong kan ju din tjej knappast förväntas misstänka något. Förmodligen har alltså din tjej inte begått något brott, om något brott begåtts borde det vara häleriförseelse 9 kap 7 § 2 st. Brottsbalken.

Hoppas du känner dig nöjd med svaret på din fråga!

Sebastian Näslund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (432)
2021-03-01 Fel uppgift till försäkringsbolaget, kan det vara bedrägeri?
2021-02-28 Är bluffräkning brottsligt?
2021-02-28 Vad kan man göra om en person skickar ett oriktigt underlag till Kronofogden?
2021-02-27 Utpressning efter köp av nakenbilder

Alla besvarade frågor (89990)