Vilket brott begår en person när den personen uppger osanningar om en annan person i en tredje persons vårdjournal?

FRÅGA
Vilket brott begår en person när den personen uppger osanningar om en annan person i en tredje persons vårdjournal?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att en person (person 1) har uppgett osanningar om en annan person (person 2) i ytterligare en persons (person 3) vårdjournal. Det verkar inte vara fråga om sekretessbrott, då det inte verkar vara någon som har läckt uppgifter ur någon journal.

Förtal

Frågan är om det kan vara förtal. Förtal regleras i Brottsbalken 5 kap 1 § (här). Förtal innebär att man utpekar någon som brottslig eller klandervärd eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning. Man utgår från vad som är kränkande utifrån offrets perspektiv, alltså vad offrets umgängeskrets anser vara klandervärt beteende spelar in. Uttalandet behöver dock inte ha lett till skada för offret, men det ska vara något som kan leda till att offrets anseende skadas. I ditt fall har en person uppgett osanningar, men det framgår inte av din fråga om dessa osanna uppgifter är tillräckligt allvarligt för att utgöra förtal. Journaler inom vården kan dock ofta innehålla integritetskänsliga uppgifter.

Om man är tvungen att uttala sig om en person (exempelvis vid kontakt med myndigheter) eller om man hade skäl att tro att det man säger är sant blir man inte dömd för förtal, se Brottsbalken 5 kap 1 § st 2 (här).

För att det ska vara förtal måste uppgifterna ha nått minst en utomstående person. Om man sager något kränkande direkt till den utsatte kan det istället röra sig om brottet förtal, Brottsbalken 5 kap 3 § (här). Hur allvarligt ett fall av förtal är kan bero på hur många uppgifterna har spridits till. I det här fallet verkar det på din fråga inte som att någon som har tagit del av journalerna har spridit uppgifter som star i dem (jag tolkar alltså frågan som att det inte rör brott mot tystnadsplikt), utan att uppgifterna enbart har nått dem som har tillgång till journalen. Det framgår inte hur många som har tillgång till journalen eller hur många som har tagit del av uppgifterna.

Vad du kan göra nu

Då jag inte vet vilka osanna uppgifter det rör sig om, eller hur många uppgifterna har spridits till, är det svårt att ta ställning till om det kan vara förtal. Jag rekommenderar att du kontaktar polisen för vidare rådgivning. Du kan även ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (852)
2019-08-22 Ta hjälp av advokat
2019-08-12 Är det förtal att hänga ut en dömd brottsling på Facebook?
2019-08-05 Förtal under vårdnadstvist
2019-07-31 Polisanmäla för förtal eller förolämpning?

Alla besvarade frågor (72169)