Vilket brott begår en när en tar en bild av någon som är handfängslad och sedan sprider bilden i en Facebook-chatt?

FRÅGA
Hej.Att knäppa kort på någon man gripit, som inte befinner sig på allmän plats och dessutom är handfängslad för att sedan dela bilden i en sluten FB messenger grupp, vilket brott begår man då?
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De brott som jag vill mena kan bli aktuella är kränkande fotografering, olaga integritetsintrång samt ofredande. Brotten regleras i brottsbalken 4 kap 6 a §, 4 kap 6 c § och 4 kap 7 §.

Kränkande fotografering

Brottet innebär att någon tar kort på en annan person inomhus i ett utrymme avsett för personliga förhållanden, exempelvis på en toalett eller i ett omklädningsrum. Eftersom jag inte vet var fotot togs kan jag inte riktigt uttala mig angående om lagen är tillämplig i den situation du gör gällande – men om det var i ett häkte, förhörsrum eller dylikt skulle jag gissa att en sådan plats inte omfattas av lagregeln. Fotograferandet ska dessutom ske i hemlighet. Om personen i fråga som blev fotograferad märkte det kan alltså detta brott uteslutas helt.

Olaga integritetsintrång

Det här brottet innebär att en person sprider bilder av någon annan som på bilderna befinner sig i en mycket utsatt situation. Exempel på en sådan mycket utsatt situation som det skrivs om i lagtexten är självmordsförsök och personer som blivit föremål för ett tvångsomhändertagande då bilderna är detaljerade. Det sistnämnda exemplet stämmer väl överens med den situation du uppger, så beroende på bildens utformning skulle bilden möjligtvis kunna omfattas av denna regeln.

För att bilden ska ses som spridd krävs dock att den är spridd till fler än ett fåtal personer. Om lagregeln är tillämplig på den förevarande situationen eller inte beror därmed på hur många som är med i den slutna Facebook-chatten. Om det enbart är 3–4 st skulle jag vilja mena att bilden inte är spridd och i sådana fall är brottet olaga integritetsintrång inte heller aktuellt.

Ofredande

Detta brott innebär att en utsätter någon annan för hänsynslöst agerande som typiskt sett kan kränka dennes frid. Det kräver alltså att personen som tog kort kortet gjorde det med en baktanke att skada personen på bilden, vilket en väl kan tänka sig är möjligt. Det är dock svårt för mig att uttala mig om det med de få omständigheterna som jag har för handen. Men om agerandet skulle ses som tillräckligt hänsynslöst skulle ofredande eventuellt kunna bli aktuellt.

Sammanfattning

Det är mycket svårt för mig att göra en korrekt bedömning av vilket brott som kan ha begåtts eftersom jag inte känner till samtliga omständigheter. Men om du vet mer om händelsen än du skriver kanske du med hjälp av mitt svar kan nå en egen slutsats kring om och i så fall vilket brott som har begåtts. Om du vill ställa en ny fråga till oss på Lawline där du beskriver fler omständigheter för att få ett mer bestämt svar går det också bra!

Vänliga hälsningar,

Amanda Kinnander
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (832)
2019-10-19 Olaga hot från ungdomar
2019-10-18 Får en lärare spela in ett möte med rektorn?
2019-10-16 Min granne för högt oljud som stör mig, vad kan jag göra?
2019-10-13 Vart går gränsen för bostaden vid hemfridsbrott?

Alla besvarade frågor (73804)