Vilket brott aktualiseras om jag kör en trimmad moped?

2020-12-28 i Trafik och körkort
FRÅGA
Tjena, ja har en fråga. Om jag kör en trimmad moppe men har lätt mc kort och blir stannad av polisen. Vad klorna för påföljder? Blir endast am kortet indraget eller blir även mc kortet indraget och eftersom jag då har det på prövotid behlver jag då göra om hela körkortet för lätt mc om ja kör en trimmad eu moppe?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du efterfrågar vilka brott som aktualiseras när man kör en trimmad moped. Jag kommer att använda mig av flertalet lagar för att besvara din fråga: lagen om straff för vissa trafikbrott, trafikbrottslagen, körkortslagen och rättegångsbalken.

Vad säger lagen?

Om en moped på grund av att den är trimmad framföras i en hastighet över dennes begränsning enligt transportstyrelsen skulle detta innebära olovlig körning. Om en moped är trimmad och har kapacitet att framföras fortare är det oavsett hastighet, olovlig körning man gör sig skyldig till, lagen som reglerar detta är trafikbrottslagen 3 §.

Straffet för olovlig körning är böter. Antalet dagsböter som döms ut kan vara mellan 30 och 150. Om brottet olovlig körning begåtts flera gånger, kan brottet istället anses vara grovt. Straffet för grov olovlig körning är max sex månaders fängelse, detta finner du i 3 § Lagen om straff för vissa trafikbrott.

Det finns även risk för att den som kör en trimmad moped kan få sitt körkort återkallat samt en spärrtid satt. Under spärrtiden kan personen inte få ett nytt körkort utfärdat, detta finner du i 3 kap 9 § körkortslagen. Spärrtiden kan som kortast vara en månad och som längst tre år. Transportstyrelsen bestämmer längden på spärrtiden utifrån det enskilda fallet.

Förutom de ovannämnda kommer polisen med stor sannolikhet beslagta (förverka) de delar på mopeden som utgör "trimningen", detta i enlighet med 7§ Lagen om straff för vissa trafikbrott samt 27kap 1§ Rättegångsbalken.

Sammanfattning

Den som kör en trimmad moped riskerar att rapporteras för olovlig körning. Det innebär dagsböter, samt eventuellt omhändertaget körkort och körkortstillstånd. Även den som är förälder kan dömas till dagsböter eller få körkortet återkallat för tillåtande av olovlig körning om denne haft kännedom om att mopeden är trimmad. Mer lättläst information finner du på polisens hemsida. Om körkortet blir indraget eller inte bestämmer transportstyrelsen som gör en bedömning utifrån de enskilda fallet.

Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline.

Hälsningar,

Josefine Lovborg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (873)
2021-04-10 Måste jag ange vem som kört min bil vid en fortkörning?
2021-04-09 Påverkar ringa narkotikabrott möjligheten att få körkort?
2021-04-04 Heldragen linje undantag
2021-04-03 Får jag framföra en 30-moped utan förarbevis eller körkort?

Alla besvarade frågor (91198)