Vilket belopp ska man ange i gåvobrevet när man ger bort kapitaltillgångar?

2018-01-03 i Gåvoskatt
FRÅGA
Min son fick ett krav på 395000 kr från skattemyndigheten några efter att ha avslutat en enskild firma. För att hjälpa honom sålde jag ett fondinnehav på ca 525000 där skatten på reavinsten blev ca 130 000 kr. Gåvan ska vara förskott på framtida arv. Med hänsyn till andra arvingar, vilket belopp ska jag ange i gåvobrevet , 395000 eller 525000?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Normalt när man ger bort en kapitaltillgång behöver man inte skriva ett gåvobrev. Formkravet för gåvobrev finns enbart när man ger bort en fastighet. Men ur bevissynpunkter är det alltid bra med ett gåvobrev ändå. I ditt gåvobrev ska du ange 395000 kr eftersom pengarna redan är skattade. Detta kommer även göra att det blir rättvist mellan arvingarna. Jag ska förklara nedan varför.

Enligt inkomstskattelagen (1999:1229), IL, så räknas ett fondinnehav som en delägarrätt. (se 48 kap 2 § IL) Rent skattemässigt så innebär det att vid en avyttring (försäljning) så ska en vinst kapitalvinstbeskattas.

Hur beräknas skatten på kapitalvinster?

Under förutsättning att du sålde fonderna som fysisk person så ska kapitalvinsten beskattas i inkomstslaget kapital (se 41 kap 1-2 §§ IL) Kapitalvinsten ska beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskat med utgifterna för avyttrandet och omkostnadsbeloppet. (44 kap 13 och 14 §§ IL) och därefter multipliceras med 30 % (se 65 kap 7 § IL)

Exempel: Skatt: 525.000 (vinsten) – 27500 (omkostnadbeloppet, dvs det belopp du skaffade för fonderna för) x 30 % = 130.000

Eftersom du har sålt fonderna så har pengar trätt i dess ställe och vinsten är redan skattad och klar. Därmed ska du ange 395.000 kr i gåvobrevet eftersom att det är pengarna du ger och inte fonderna. Du vill alltid ange det "faktiska beloppet" i ett gåvobrev.

Hur hade det blivit om du inte sålt fonderna och gett bort fonderna som gåva istället?

Då finns det en regel i 44 kap 21 § IL som säger att om en kapitaltillgång förvärvas genom arv, testamente eller gåva så inträder förvärvaren i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Om du istället hade gett bort fonderna i gåva så hade din son tagit över ditt omkostnadsbelopp och när han sedan hade sålt fonderna så hade det varit han som hade fått ta upp vinsten till beskattning. Detta beror på att vi inte har någon gåvoskatt i Sverige (se 8 kap 2 § IL) och man har därför istället valt konstruktionen att det är den som tar över en kapitaltillgång som får träda i överlåtarens ställe och beskattas. Detta pga att man inte ska kunna undgå skatten.

Vid ett förskott på arv i en sådan här situation så hade man räknat ut gåvobeloppet ut efter en "fiktiv" försäljning och räknat fram vad en eventuell vinst vid gåvotillfället skulle kunna bli. Då hade man gjort samma beräkningsexempel som ovan och räknat bort skatten. Detta eftersom att arvingen i framtiden ändå hade behövt skatta för vinsten. Därmed hade du i en sådan situation också angett 395.000 kr i gåvobrevet även fast själva värdepapperna hade haft ett högre värde. Det är det "faktiska beloppet" man är ute efter.

Reglerna kring förskott på arv

I 6 kap Ärvdabalken (ÄB) finns reglerna kring förskott på arv. Bestämmelserna om förskott på arv bygger på tanken att en arvlåtare vill behandla sina barn lika. När det gäller bröstarvingar är därför principen att vad en arvinge i livstiden erhåller som gåva ska ses som ett förskott på det kommande arvet och därför avräknas vid den kommande beräkningen av arvslotten. När sedan arvet efter dig ska delas upp så ska din son räkna bort 395.000 kr på sitt arv. (se 6 kap 1 § ÄB)

Hoppas det var svar på din fråga, undrar du något annat är det bara att höra av sig igen!

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåvoskatt (190)
2018-05-08 Måste jag deklarera en gåva från min extramamma?
2018-05-05 Gåva av fast egendom
2018-04-27 skatt vid gåva av bostadsrätt?
2018-04-21 Hur deklarerar jag en penninggåva från mina svärföräldrar?

Alla besvarade frågor (55398)