Vilket avtal gäller om man känner sig tvingad att skriva på nytt avtal?

2017-11-15 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Betr småhusentrepenad, Avtal har tecknats mellan A konsument och B entrepenör. Det omnämns inte i avtalet att moms ingår i entrepenaden. Vad jag kan förstå behövs detta inte heller anges. Moms ingår per automatik vid konsumentköp om inte annat sägs och det har det inte gjorts. När arbetena utförts till ca hälften begär entrepenören B att nytt avtal ska tecknas prisförhöjt med momsen. Entrepenören B hotar med att avsluta arbetena om inte A skriver på det nya avtalet. Utpressningen tvingar A att skriva på det nya avtalet. Det nämns inte att det nya avtalet ersätter det gamla.Fråga: vilket avtal gäller? det först påskrivna eller det senare påskrivna som tecknats under "hot".
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om en person tvingas ingå ett avtal genom våld eller hot och detta upplevs som en trängande fara är denne inte bunden av avtalet. (28 § AvtL) Våldet eller hotet måste dock vara så pass allvarligt att personen som utsätts för detta inte ska ha något annat val utan måste ingå avtalet. Kravet på graden av tvång och hot ställs alltså väldigt högt för att avtalet ska gå att ogiltigförklara.

Att entreprenören hotar med att avsluta arbetet faller troligen tyvärr inte in under bestämmelsen och avtalet kan därför inte ogiltigförklaras på denna grund. Entreprenören borde inte ha gjort så att du kände dig tvungen att skriva på det nya avtalet för det var du inte. Hade du inte skrivit på det nya avtalet hade både du och entreprenören varit bundna av det gamla avtalet och entreprenören hade inte haft rätt att avsluta arbetena för att du inte skrev på. Nu skrev du dock på det nya avtalet vilket innebär att det är det nya avtalet som gäller.

För att besvara din fråga är det alltså det nya avtalet som anses gällande eftersom det faktum att du i detta fall kände dig tvingad att skriva på det nya avtalet troligen inte betraktas som tvång i lagens mening.

Hoppas detta gav som svar på din fråga! Om något är otydligt är du varmt välkommen att kontakta mig på min mail: felicia.lundgren@lawline.se.

Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (374)
2021-12-07 Under vilka förutsättningar kan ett avtal gällande en konsumentkredit ogiltigförklaras?
2021-12-01 Kan jag ogiltigförklara ett aktieöverlåtelseavtal?
2021-11-28 Lurad och tvingad att skriva på ett avtal
2021-11-07 Ogiltigförklara gåvobrev

Alla besvarade frågor (97723)