Vilket ansvar har hyresvärden och tidigare hyresgäst för lägenhetens skick och inredning?

2020-04-17 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Min mamma ska flytta till en hyreslägenhet där den som precis flyttar ut valt att ta ner en inglasad balkong de själva valt att installera. Alltså valt att ta ner rutorna, inte resten. De ville egentligen ha betalt för inglasningen men min mamma ville inte betala. Fråga: Hade de egentligen rätt att ta ner inglasningen? Vilket ansvar har fastighetsägaren att återställa detta?
SVAR

Hej och välkommen till Lawline!

Du ställer två frågor, dels om de tidigare hyresgästerna hade rätt att ta ner inglasningen och dels vilket ansvar fastighetsägaren hade. Dessa frågor är bägge beroende av samma sak, nämligen vad som avtalats. Här är det också bra att känna till att en överenskommelse och ett avtal är samma sak sett ur ett juridiskt perspektiv. Det finns inget krav på att ett hyresavtal eller dess innehåll ska vara skriftligt (12 kapitlet, 2 §, jordabalken). Den som är din mammas motpart i den här frågan är hyresvärden, förutsatt att det rör sig om ett förstahandskontrakt.

Avtal om inglasningen
Har din mamma och hyresvärden avtalat, muntligen eller skriftligen, att inglasningen skulle vara kvar så ska den alltså vara det. När den nu inte är det har hon i så fall rätt att kräva att detta åtgärdas och om det inte åtgärdas så snart hyresvärden har möjlighet till det har hon rätt att själv åtgärda det och sen begära ersättning för kostnaden eller ansöka om ett åtgärdsföreläggande från hyresnämnden (12 kapitlet, 11 §, jordabalken). Är det så att avsaknaden av inglasningen gör att hyreslägenheten inte är fullt brukbar eller kan användas för sitt avsedda ändamål är era påtryckningsmedel starkare, men det låter tveksamt om avsaknaden av en inglasning av en balkong skulle nå upp till den nivån. Vad ni bör ha i åtanke är dock att det som regel är svårt att bevisa vad som avtalats muntligen och här ligger bevisbördan på er.

Avtalet i övrigt
Det som återstår då är förstås att se över vad i övrigt som står i det avtal som din mamma har med hyresvärden. Kanske finns där några riktlinjer om att hyreslägenheten ska vara i samma skick som när den visats upp. Eller om det är så att de delar av balkonginstallationen som tidigare hyresgäst inte valt att ta ner nu utgör någon slags halvfärdig konstruktion, så kanske det i avtalet finns någon del med bestämmelser om att hyreslägenheten vid tillträdet ska vara rensad från sådana saker. Tidigare hyresgästers ansvar är som regel inte riktat mot den nya hyresgästen utan mot hyresvärden och samma sak gäller där, dvs. att det är vad som avtalats som bestämmer om de haft rätt att ta ner inglasningen eller inte.

Sammantaget utifrån det du berättar tror jag därför att era bästa chanser att bli kompenserade är att kika på hyresavtalets detaljer och försöka övertyga hyresvärden om att det är orimligt så som det nu gått till.

mvh

Isak Bergström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1922)
2021-04-06 Hyreshöjningar
2021-04-06 Får hyresvärd neka mig lägenhet trots att jag är med i a-kassan?
2021-04-02 Särskilt allvarliga störningar i boendet
2021-04-01 Vem ska betala för flyttstädning?

Alla besvarade frågor (91059)