Vilket ansvar har en näringsidkare för ett bristfälligt utfört arbete?

FRÅGA
Hej!Jag bor i ett parhus, och 2015 anlitade jag en firma i Varberg att renovera min toalett. Jobbet var totalantrepenad, dvs dom gjorde allt. Kaklade, drog rör och installerade nya badrumsmöbler. Nu två år senare, håller mitt badrumsskåp som även innehåller handfatet på att lossna från väggen. Sidan på skåpet har spruckit och regeln som håller uppe möbeln har bågnat. Jag är livrädd att hela möbeln ska lossna från väggen, och i värsta fall dra med sig vattenledningen. Då blir det ju en kostsam och långdragen process med försäkringsbolag och Kakelspecialisten som företaget heter. Vilka rättigheter har jag? Finns det garantier efter två år? Eller är det bara upp till företaget att visa "good Will "? Jobbet var en kostsam historia och jag valde en firma för att allt skulle bli bra. Inget slarv och kvalité. Men så blev ju inte fallet. Har tagit kontakt med företaget och dom har lovat att komma och titta. Men det kan ju bara vara snack också. Ska jag behöva betala för ett sådant besök? Och en eventuell åtgärd, ska jag behöva betala för det? Tacksam för svar, så man kan argumentera lite bättre för sin sak. Med vänlig hälsning
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår ifrån att du har beställt arbetet i egenskap av privatperson. I så fall är konsumenttjänstlagen tillämplig. Lagen är tvingande, vilket innebär att näringsidkaren och du inte kan avtala bort de rättigheter du har enligt lagen.

Näringsidkaren ska utföra arbetet fackmässigt

Näringsidkaren har en skyldighet att utföra arbetet fackmässigt (4 § konsumenttjänstlagen). Om näringsidkaren inte har utfört arbetet fackmässigt anses arbetet vara felaktigt utfört (9 § 1 st. 1 p. konsumenttjänstlagen).

"Fackmässigt" är en term som inte definieras i konsumenttjänstlagen. Det beror på att ett fackmässigt utfört arbete kan variera från bransch till bransch. Kort förklarat kan man säga att arbetet ska utföras på ett professionellt sätt. Att bryta mot branschstandarder kan t.ex. tala för att arbetet inte har utförts fackmässigt.

Ett badrumsskåp som efter två år lossnar från väggen är enligt min mening ett tecken som talar för att arbetet inte utfördes fackmässigt. Det skulle dock också kunna bero på att någonting annat har skett efteråt som har påverkat det arbete som näringsidkaren utförde. Om en fuktskada har uppstått på grund av ett helt annat arbete, och fuktskadan har lett till att badrumsskåpet har börjat lossna från väggen, är det alltså inte näringsidkaren som har utfört ett felaktigt arbete. Det är dock åtminstone rimligt att utgå ifrån att någonting gick fel vid renoveringsarbetet.

Vid ett felaktigt utfört arbete kan du kräva att näringsidkaren avhjälper felet

I ditt fall verkar näringsidkaren ha erbjudit sig att komma hem till dig och se vad som har hänt. Vid ett felaktigt utfört arbete har du som konsument rätt att kräva att näringsidkaren avhjälper felet (20 § konsumenttjänstlagen). En förutsättning för att kunna avhjälpa felet är givetvis att näringsidkaren i första hand inspekterar de skador som har uppstått och gör en bedömning av hur felet ska kunna avhjälpas.

Du har ingen skyldighet att betala för inspektionen, även om det visar sig att felet berodde på någon annan. Näringsidkaren hade behövt vara tydlig med att inspektionen kostar pengar om han eller hon hade för avsikt att ta betalt för den. Om arbetet har utförts på ett felaktigt sätt har du dessutom rätt att kräva att näringsidkaren avhjälper felet, dvs. helt kostnadsfritt åtgärdar de fel som finns (och då ingår även nödvändiga inspektioner). Detta gäller dock inte sådana brister som hade uppstått även om arbetet hade utförts felfritt (20 § 4 st. konsumenttjänstlagen).

Har skador uppstått har du rätt att kräva ersättning för dessa

Har felet lett till ytterligare skador har du dessutom rätt att kräva skadestånd (31 § 3 st. konsumenttjänstlagen). Det kan t.ex. röra sig om rör som har gått sönder samt eventuella vattenskador på grund av felet.

Reklamation

För att kunna kräva att näringsidkaren avhjälper felet är du skyldig att meddela näringsidkaren (reklamera) inom skälig tid från att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet (17 § 1 st. konsumenttjänstlagen). En reklamation som sker inom två månader från att du upptäckte felet anses alltid ha skett inom skälig tid. Reklamationen får inte ske senare än tre år efter att uppdraget avslutades, såvida inte näringsidkaren har lämnat en garanti för en längre tid.

Det blir svårt för mig att svara på om du borde ha märkt felet och därmed reklamerat tidigare än du gjorde. Jag kan därför bara redogöra för vilka regler som gäller.

Slutsats

Du har rätt att kräva att näringsidkaren (1) inspekterar de brister du har upptäckt och (2) åtgärdar de brister som beror på näringsidkarens felaktigt utförda arbete. Näringsidkaren har inte rätt att kräva ersättning för dessa åtgärder.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du givetvis välkommen att återkomma via kommentarsfältet här nedanför.

Hälsningar,

Viktor Svensson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (455)
2021-07-02 Hur kan jag neka återbetalning till en elev som reklamerat en kurs som den har deltagit i till hälften?
2021-07-01 Går det att få en felaktigt utförd renovering åtgärdad?
2021-06-30 Vad säger lagen om när veterinärer gjort fel?
2021-06-30 Reparation av bil

Alla besvarade frågor (94256)