Vilken värdetidpunkt ska användas vid bodelning?

2016-08-09 i Bodelning
FRÅGA
Hej.jag och min då varande fru skilde oss 2007 men gjorde då ingen bodelning .jag har då ett bolag och vi båda står för ett gemensamt radhus.nu ska jag sälja mitt bolag och vi har inte gjort någon bodelningvad är det som gäller?Är det när vi skildes eller är det nu som värdena görs?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om bodelning när äktenskap upplöses finns i äktenskapsbalken (ÄktB).

9 kap. 2 § ÄktB stadgar att bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Detta innebär att det ni ägde dagen ni ansökte om äktenskapsskilnnad ska vara det som tas upp i bodelningen. Bestämmelsen säger dock inte någonting om vilket värde egendomen ska tillmätas. Det finns inte heller något tydligt svar på det. Professorn Folke Grauers menar på att huvudregeln enligt praxis (i rättsfall) är att värderingen ska ske vid den tidpunkt då boett är utrett, vilket då anses ligga nära tiden för bodelningen. Det har dock gått längre tid sedan ert äktenskap upplöstes och ni planerar att genomföra bodelning än vad som brukar vara fallet. Eftersom lagen inte ger något tydligt svar på vilket värde det är som gäller så kan ni själva komma överens om vilket värde ni vill använda, huvudregeln är dock som sagt att använda värdet vid utredningen av vad som fanns i boet vid tidpunkten för äktenskapets upplösning.

Tänk på att det är viktigt att upprätta ett bodelningsavtal när ni genomför bodelningen och att detta ska registrerar hos skatteverket. Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Hanna Rappmann
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2632)
2020-09-26 Hur gör vi en bodelning när vi ska skiljas?
2020-09-25 Vad krävs för att en gåva inte ska ingå i bodelningen?
2020-09-21 Vem har rätt till fastigheten efter separation?
2020-09-20 Fråga om arvsrätt för särkullbarn

Alla besvarade frågor (84353)