Vilken uppsägningstid och lön ska en arbetstagare ha under uppsägningstiden?

FRÅGA
Hej ! Vill ha svar om det är möjligt att säga upp en anställd med en uppsägningstid på 6 månader och ingen uppsägningslön. Tillhör inget fackförbund. Gick ur för ett antal år sedan. Har varit sjukskriven fram till nyår men är fullt arbetsför igen. Arbetsgivaren har för tillfället inget att erbjuda Vad säger LAS i detta fall?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lag om anställningsskydd (LAS), hittar du här.

Vilken uppsägningstid?
I 11 § regleras de uppsägningstider som gäller. Där stadgas, att för både arbetstagare och arbetsgivare gäller en minsta uppsägningstid om en månad. Arbetstagaren kan å andra sidan ha rätt till upp till sex månaders uppsägningstid beroende på hur länge anställningen har varat. Då jag inte vet hur länge arbetstagaren varit anställd kan jag inte ge ett konkret svar på hur lång uppsägningstid denna ska ha, utan mitt råd är att du tittar i lagrummet och ser vad som blir aktuellt i just ditt fall. Finns kollektivavtal ska du även beakta villkoren som uppställs där. Enligt 2 § 4 st. får det nämligen göras avvikelser från uppsägningstiderna i 11 § på så vis att arbetstagaren kan ha rätt till en längre uppsägningstid än vad som föreskrivs i LAS. Finns det inget kollektivavtal, utan enbart ett enskilt anställningsavtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren som reglerar uppsägningstiden är villkoret ogiltigt i den mån det innehåller en kortare tid än vad arbetstagaren har rätt till enligt LAS (2 § 2 st.).

Lön under uppsägningstiden?
En arbetstagare som har blivit uppsagd har rätt att behålla sin lön och andra anställningsförmåner under uppsägningstiden. Detta gäller även om arbetstagaren inte får några arbetsuppgifter alls, eller får andra arbetsuppgifter än tidigare (12 §). Som svar på din fråga är det alltså inte tillåtet att vägra utbetala lön till en anställd som sagts upp.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Elin Rideg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1261)
2019-05-20 När anses jag som arbetstagare bedriva olovlig konkurrerande verksamhet?
2019-05-19 Kan arbetsgivare ändra mina arbetsuppgifter hur som helst?
2019-05-16 Uppsägningstid vid provanställning
2019-05-15 Säga upp sig från vikariat i förtid

Alla besvarade frågor (69197)