Vilken uppsägningstid har man vid en provanställning?

FRÅGA
Hej. Jag vill säga upp mig från min provanställning. Det finns inget kollektivavtal men i kontraktet står det att jag har en månads uppsägningstid. Kan jag gå på dagen eller måste jag stå ut en månad?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om anställningar och deras upphörande finns i Lagen om anställningsskydd (LAS). LAS är semidispositiv och kan avtalas bort genom ett anställningsavtal mellan arbetsgivare och arbetstagare – men enbart om det är fråga om förmånligare villkor. Avtalsvillkor som är till nackdel för arbetstagaren i jämförelse med lagens bestämmelser är ogiltiga (2 § andra stycket LAS).

Provanställningar saknar uppsägningstid

När det gäller uppsägning av en provanställning så är huvudregeln att en arbetstagare får avbryta provanställning när som helst på dagen och gå (6 § tredje stycket LAS). Arbetsgivaren måste emellertid förhålla sig till en varseltid på 2 veckor om denne vill avbryta provanställningen (31 § första stycket LAS).

Eftersom att man egentligen inte har någon uppsägningstid under en provanställning, så blir det avtalsvillkoret om uppsägningstid på en månad ogiltig för din del – det är nämligen till nackdel för dig som arbetstagare eftersom att du enligt LAS kan gå när som helst.

Detta betyder att du inte behöver förhålla dig till den "uppsägningstid" som står i anställningsavtalet, utan du kan gå på dagen om du inte vill fortsätta din provanställning. En arbetsgivare som har avtalat om en varseltid på mer än 2 veckor måste dock förhålla sig till denna tid eftersom att det är förmånligare än LAS.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,
Natascha Beck Hansen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1748)
2021-04-16 Har ett giltigt avskedande skett?
2021-04-16 Är det möjligt att bli arbetsbefriad under uppsägningstiden?
2021-04-15 Utgör uppsägning på grund av privat liv saklig grund?
2021-04-14 Kan man avtala om längre uppsägningstid?

Alla besvarade frågor (91260)