Vilken uppsägningstid har en provanställning och vad är en giltig uppsägning?

FRÅGA
Hej!Jag fick ett sms från arbetsgivare att de har avslutat avtalet med mig, nästa dag åkte jag till kontoret och pratade med arbetsgivare och frågade om "uppsägningstid" arbetsgivare svarade såhär " det blir inget uppsägningstid när man bli uppsagd pga klagar"Min fråga är:Har arbetsgivare rätt att avsluta avtalet utan uppsägningstid och via sms.OBS: Jag hade provanställning kontrakt med 14 dagar uppsägningstid. Tack på förhand.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid omständigheter som berör frågor angående den anställde och dess anställning så används lagen om anställningsskydd (LAS).


Uppsägningstiden

Utgångspunkten vid en provanställning är enligt lagen att den anställde eller arbetsgivaren får säga upp den anställde när som helst inom prövotidsperioden. Denna uppsägning får göras utan någon saklig grund, (6 § LAS).

Enligt 31 § LAS så föreligger det dock ett krav på att arbetsgivaren måste underrätta dig som anställd senast 2 veckor, dvs 14 dagar, innan provanställningen avbryts. Alltså är ditt avtal om uppsägningstid samma som i lagen och din arbetsgivare ska följa detta.

Om din arbetsgivare inte beaktar denna uppsägningstiden så bryter denne mot LAS och kan bli skadeståndsskyldig, (38 § första stycket LAS). Enligt 8 § andra stycket LAS så ska din arbetsgivare lämna uppgifter om hur du ska gå tillväga om du vill yrka om skadestånd.

Om du är med i ett fackförbund rekommenderar jag att du vänder dig till dem om hjälp. Om du inte är med i något fackförbund och vill kräva skadestånd av din arbetsgivare så får du själv väcka talan om detta mot din arbetsgivare. OBS! Beakta dock att din möjlighet att yrka om skadestånd försvinner om det gått mer än 4 månader från det du fick reda på uppsägningen innan du meddelar din arbetsgivare om att du vill kräva skadestånd, (41 § första stycket LAS). Det innebär att du måste meddela sin arbetsgivare om detta snarast om du vill kräva skadestånd.

Vad är en giltig uppsägning?

Enligt lagen så ska en uppsägning från arbetsgivaren vara skriftlig, (8 § första stycket LAS). Det finns dock inga regler på hur en uppsägning ska se ut för att vara giltig. Det innebär att en uppsägning via sms och även en muntlig uppsägning är giltig.

Sammantaget… din arbetsgivare ska följa uppsägningstiden om 14 dagar och du kan välja att väcka talan om skadestånd mot din arbetsgivare om denne inte följer uppsägningstiden. Angående att din arbetsgivare sagt upp dig via sms så är det en giltig uppsägning eftersom lagen inte stället upp några krav på form.

Om du behöver ytterligare hjälp så kan du boka tid hos en av Lawline’s jurister, här!

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Frida Larsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1891)
2021-11-28 Uppsägningstid vid provanställning
2021-11-27 avslut av provanställning
2021-11-22 Vad finns det för formkrav på ett anställningsavtal och ett uppsägningsbesked?
2021-11-20 Gäller uppsägningstiden i LAS eller i anställningsavtalet?

Alla besvarade frågor (97402)