Vilken uppsägningstid gäller vid anställning som varat över två år

Min man har varit anställd på samma arbetsplats i ca 2 år. Han går på timmar men följer ett schema som rullar på under året. Han har ännu inte fått skriva på något anställningsbevis. Hur lång uppsägningstid har han?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Regler om uppsägningstid finns i lagen om anställningsskydd (LAS). En viktig bestämmelse att nämna är 2 § där det i andra stycket slås fast att ett avtal som innehåller sämre villkor för arbetstagaren än vad som gäller enligt LAS är ogiltigt. Lagen är alltså tvingande till arbetstagarens fördel.

11 § LAS stadgar att det inte får avtalas om en kortare uppsägningstid än en månad. Därefter listas hur lång uppsägningstiden är beroende på hur länge arbetstagaren har varit anställd. Där slås fast att en uppsägningstid på två månader gäller när arbetstagaren varit anställd minst två år men max fyra år. Eftersom din man varit anställd i ca två år gäller alltså en uppsägningstid på två månader, om anställningstiden faktiskt varat i minst två år. Detta gäller under förutsättningen att det inte finns ett kollektivavtal som stadgar en längre uppsägningstid.

Att det inte finns något skriftligt anställningsavtal spelar i detta fall ingen roll. En muntlig överenskommelse om anställning är lika giltig som en skriftlig sådan.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa LundgrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”