Vilken uppsägningstid gäller om hyresförhållandet varat kortare än 3 månader?

2020-01-25 i Hyresrätt
FRÅGA
Min inneboende flytta in 8/11-19. Nu vill ja att hon flyttar pga av många olika saker. Hotar mig o min fam via sms till mig. Beskyller mig för olika saker bla tagit hennes medicin, planterat droger i hennes rum. Kan ja säga upp henne direkt på mån 27/1-20. Hon har ju bott mindre än 3 mån. Då gäller väl inte 3 mån uppsägning?Vill gärna ha skriftligt svar som bevis.Mvh Mia
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänna förutsättningar
Då din fråga rör uppsägning av hyreskontrakt finns regleringen i 12 kap. jordabalken (1970:994), även känt som hyreslagen. Jag utgår från att avtalet löper på obestämd tid, vilket är huvudregel om inte annat har avtalats, 3 §.

Det är skillnad mellan att säga upp en hyresgäst och att hyresavtalet löper ut/upphör att gälla. Det är först när hyresavtalet löper ut eller upphör att gälla som hyresgästen är skyldig att flytta ut, 7 §.

Uppsägningstid
Uppsägningstiden för bostadshyra på obestämd tid löper alltid fram till det månadsskifte som inträffar tre månader från och med den dag då uppsägningen sker, 4 § 1 st. 1 p. Detta gäller oberoende av hyreslängden.

Eftersom hyresförhållandet inte varat längre än tre månader behöver uppsägningen däremot inte vara skriftlig, 8 §. Jag rekommenderar dock att du upprättar en handling där hyresgästen får bekräfta att hen tagit del av uppsägningen, för bevislägets skull.

Rätt till förlängning?
Som huvudregel har en bostadshyresgäst rätt till förlängning (besittningsskydd) av hyresavtalet även fast det sägs upp, 46-52 §§. Detta gäller dock inte i ditt fall då det rör sig om en inneboende, 45 § 1 st. 3 p.

Övriga råd
Meddela din inneboende snarast om uppsägning. Hoten bör du polisanmäla.

Hoppas det här var till hjälp!

Med vänlig hälsning,

Johannes Weister
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1743)
2020-09-19 Är det rätt att hyresvärden fakturerar mig för en skada jag orsakat i lägenheten?
2020-09-16 Kan en hyresvärd säga upp mig om jag äger ett fritidshus?
2020-09-16 Kan man avtala om kortare uppsägningstid för lokalhyresrätt?
2020-09-15 Vad är hyresvärden skyldig att göra vid ohyra i hyresrätt?

Alla besvarade frågor (84216)