Vilken uppsägningstid gäller när en hyresvärd som hyr ut egen bostad vill säga upp hyresavtalet?

2021-01-18 i Hyresrätt
FRÅGA
Jag har en inneboende i mitt hus och jag ska sälja huset i sommar. Hyresgästen har hyrt sen augusti. Kan jag säga upp honom med tre månaders varsel?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Eftersom du nämner att du har en inneboende i ditt hus tolkar jag det som att äger bostaden och hyr inte ut i egenskap av en näringsidkare. Det framgår inte huruvida den delen av bostaden som du vill hyra ut ska användas som bostad eller ej. Detta har betydelse för vilken lag som blir tillämplig i ditt fall. Om den delen av ditt hus som du hyr ut ska användas som bostad ska lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad (UEB) tillämpas.

Under förutsättningen att ovanstående krav är uppfyllda så gäller bestämmelserna i UEB i ditt fall (1 § UEB jämte 12 kap. 1 Jordabalken). Du som hyresvärd får säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast tre månader från uppsägningen, om inte en längre uppsägningstid har avtalats (3 § andra stycket UEB).

Sammanfattningsvis kan du säga upp hyresgästen och denne har rätt till tre månaders uppsägning, om inte ni avtalat om en längre uppsägningstid.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Nhi Tran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1955)
2021-05-09 Vad innebär "normalt slitage" enligt jordabalkens regler om hyresrätter?
2021-05-09 Byte av hyresrätt
2021-05-06 Får jag flytta min f.d. hyresgäst kvarlämnade egendom?
2021-05-03 Vad är uppsägningstiden vid privatuthyrning av bostad?

Alla besvarade frågor (92130)