Vilken uppsägningstid gäller för uppsägning av familjemedlem?

FRÅGA
Vi vill avskeda en familjemedlem.Normalt gäller väl ingen uppsägningstid i detta fall?Om vi i stället skulle säga upp familjemedlemmen som jobbat hos oss i mer än 10 år.Vilken uppsägningstid gäller?
SVAR

Hej,

Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.

I lagen om anställningsskydd (LAS) är det precis som du nämner är andra villkor gällande uppsägning av familjemedlemmar än för "vanliga anställda". Innan jag besvarar din fråga bör dock tilläggas att gällande arbetsrättsliga frågor likt t.ex. uppsägning regleras väldigt mycket av dessa frågor i kollektivavtal. Du nämner inte om arbetsplatsen i fråga har ett kollektivavtal, men finns inte ett sådant är det alltså lagens regler som gäller.

Kollektivavtal kan se mycket annorlunda ut från bransch till bransch och jag kommer därför inte ha möjlighet att besvara vad som gäller om ni har ett gällande kollektivavtal på eran arbetsplats, utan enbart vad som gäller utifall att ni inte har det.

Har ni också upprättat ett anställningsavtal er sinsemellan där det finns en avtalad uppsägningstid gäller detta, eftersom detta i så fall är ett avtal som är bindande precis som vilket annat avtal som helst. Då du inte nämner något om detta heller kommer jag alltså utgå från att varken kollektivavtal eller ett annat avtal om vad som ska gälla för exempelvis uppsägningstid, utan enbart vad som gäller enligt lagen.

Uppsägningstid för familjemedlem

När det kommer till uppsägning av familjemedlemmar är de undantagna LAS tillämpningsområde, vilket bl.a. innebär att lagens ordinarie uppsägningsregler inte gäller för just familjemedlemmar (1 § andra punkten LAS). I praktiken innebär det att familjemedlemmen som sägs upp alltså inte har rätt till uppsägningstid. Detta är inte heller beroende av hur länge familjemedlemmen har varit anställd i företaget.

Anledningen till att familjemedlemmar undantas från LAS är för att man vill skapa en större flexibilitet för familjeföretag att säga upp personal (dvs personal som också är familjemedlemmar) pga av arbetsbrist, men motsatsvis gör det också att dessa personer får ett sämre skydd när det kommer till uppsägningstid.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Ellen Lagnéus
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1751)
2021-04-21 Uppsägningstid vid provanställning
2021-04-17 Kan man säga upp en VD utan saklig grund?
2021-04-17 Under vilka anledningar kan en sommarvikarie bli uppsagd eller avskedad?
2021-04-16 Har ett giltigt avskedande skett?

Alla besvarade frågor (91430)