Vilken uppsägningstid gäller för provanställningar?

Hej. Jag har haft 6 månaders provanställning på mitt jobb som går ut den 31/8. 6 dagar innan fick jag veta att det tyvärr inte blir någon tillsvidareanställning på grund av att de ska gå ner i skift. Vet att de måste ge besked om detta minst 14 dagar innan. Har jag rätt till skadestånd för detta? De har inte gett mig någon ärlig chans att hitta ett annat jobb innan. När jag jobbade fackligt så var man tvungen att meddela minst 14 dagar innan

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Vilken lag är tillämplig?

Det är lagen om anställningsskydd (LAS) som reglerar frågor om uppsägningar av provtidsanställningar och även skadestånd i samband med felaktiga uppsägningar. Även kollektivavtalsbestämmelser kan vara relevanta. 

Vilken uppsägningstid gäller för uppsägningar av provanställningar?

Inledningsvis gäller reglerna i LAS, om inte arbetsgivaren har tecknat ett kollektivavtal som avviker från reglerna om uppsägning av provanställda (2 b § LAS). Eftersom jag inte vet om din arbetsgivare har ett kollektivavtal, så utgår jag ifrån reglerna i LAS. 

En provanställning slutar som bekant efter att sex månader har gått sedan en anställning påbörjades (6 § LAS). Om ingenting har avtalats mellan arbetsgivaren och den anställda, så får en provanställning avslutas vid prövotidens utgång (6 § 3 st. LAS). För arbetsgivarens del, så kräver reglerna i LAS att arbetsgivaren måste informera den anställda om att provanställningen ska avslutas minst två veckor innan prövotiden har gått ut (31 § 1 st. LAS). I ditt fall har arbetsgivaren brutit mot ovan regel, eftersom arbetsgivaren informerade dig sex dagar innan prövotiden gick ut. 

Kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig? 

Om en arbetsgivare bryter mot reglerna i LAS, så kan en anställd ha rätt till ersättning i form av lön, andra anställningsförmåner och även ersättning för ekonomiska skador som uppstår (38 § LAS). Här måste man som anställd påvisa att en ekonomisk skada har uppstått, vilket kan vara svårt. Dessutom måste skadan vara en typisk konsekvens av arbetsgivarens uppsägning. Vill du kräva skadestånd, så måste du informera arbetsgivaren om ditt skadeståndsanspråk inom fyra månader från tidpunkten då du fick informationen om att din provanställning skulle upphöra eller från tidpunkten då att din anställning upphör om du inte har fått information om att du kan kräva skadestånd i uppsägningsmeddelandet (41 § LAS). 

Avslutande ord och min rekommendation

En provanställning kan avslutas vid prövotidens utgång. För arbetsgivare kräver reglerna att en uppsägning av en provanställning ska meddelas 14 dagar innan provanställningen går ut. En arbetsgivare kan säga upp en provanställd vid prövotidens slut, men då kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig mot den anställda. Jag skulle rekommendera att du tar kontakt med en arbetsjurist för att driva ett skadeståndsärende mot din arbetsgivare då sådana ärenden är ganska komplexa och svåra att driva själv. 

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000