Vilken uppsägningstid gäller för hyresgäster?

Hej,

Jag och min sambo har hyrt en villa av en privatperson sedan 1 Maj 2017.

Vi har en deposition om 11.000 sek och en uppsägningstid om 3 månader varav båda står angivna i hyreskontraktet. Vi önskar flytta och har signerat ett hyreskontrakt för en villa i Göteborg med inglyttning fr.o.m 1 September 2018. Vi sa upp vårat nuvarande hyreskontrakt muntligt i slutet av Juni men hyresvärden var då mycket bestämd med att uppsägningstiden var 3 månader. Vad jag förstår av vänner och bekanta så stämmer inte det då den alltid är 1 månad om hyresgästen önskar oavsett vad som står i kontraktet. Vi vill flytta ut den 31 Augusti och inte den 30 oktober.. Hyresvärden tar kontakt med min sambo tidigt på förmiddagen dagen efter vi sagt upp kontraktet och Ber honom signera att vi ska flytta ut den 30 Oktober.. Min sambo är från Nord Amerika och han är kanske inte helt hundra med Svenska lagarna och som han förstår det från att ha googlat lite så gäller fortfarande 1 månads uppsägning och inte 3 som det står angivet på vårt kontrakt vilket han signerade uppsägning på den dagen.. Är vi I.o.m hans signatur tvingade att hyra t.o.m 30 oktober? Båda våra namn finns på kontraktet som hyresgäster men endast han har signerat “uppsägning". Skulle vi kunna hävda att den uppsägningen är felaktig eftersom att min signatur saknas? Då kanske vi kunde lämna in en uppsägning med båda våra signaturer innan slutet av Juli och därmed med vår 1 månad uppsägning hyra t.o.m 31 Augusti.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Avgörande för vilken uppsägningstid som kan avtalas för er är vilken lag som ska tillämpas. Beroende på de förhållanden under vilka er bostad hyrs ut tillämpas antingen jordabalkens (JB) 12 kap. eller privatuthyrningslagen.

Inledningsvis redogör jag för vad som avgör vilken lag som ska tillämpas för att sen besvara frågan om betydelsen av att din sambo undertecknat ett dokument som säger att ni ska flytta ut efter en tid som motsvarar tre månaders uppsägningstid.

Vilken lag gäller?

12 kap. JB tillämpas för avtal som rör uthyrnings av bostadslägenheter så länge privatuthyrningslagen inte ska tillämpas.

Privatuthyrningslagen tillämpas när en privatperson hyr ut en bostadslägenhet för annat än fritidsändamål. Om samma privatperson hyr ut två stycken bostadslägenheter så tillämpas privatuthyrningslagen på avtal som gäller den lägenheten som hyrdes ut först och 12 kap. JB på avtal som gäller den senare uthyrda lägenheten (1 § privatuthyrningslagen). Hyr en privatperson ut fler än två lägenheter så tillämpas typiskt sätt inte privatuthyrningslagen utan jordabalkens 12 kap. för hyresavtal.

Om privatuthyrningslagen är tillämplig så stämmer det ni hört, nämligen att ni har rätt att säga upp hyresavtalet med en månads uppsägningstid (3 § andra stycket privatuthyrningslagen). Om privatuthyrningslagen är tillämplig spelar det ingen roll om ni avtalat en längre uppsägningstid - en månad gäller oavsett (2 § privatuthyrningslagen). Även om ni kommit överens med hyresvärden om att flytta ut efter tre månader så kan ni alltså säga upp avtalet igen med en månads uppsägningstid. Att din sambo gått med på en längre spelar alltså ingen roll i det fallet.

Om 12 kap. JB istället är tillämpligt så är uppsägningstiden tre månader om inte något annat avtalats till fördel för er (12 kap. 4 § och 1 § femte stycket JB). Det innebär att om ni inte avtalat med er hyresvärd att er uppsägningstid ska vara något annat än tre månader så har er hyresvärd rätt i att det är tre månader som gäller. Om 12 kap. JB är tillämplig så gäller alltså redan en tre månader lång uppsägningstid och följaktligen saknar det även i sådana fall betydelse att din sambo gått med på just det.

Slutsats

För att kunna avgöra vilken uppsägningstid ni har rätt till så måste ni ta reda på de förhållanden som är avgörande enligt ovan. I det fall JB ska tillämpas så gäller en uppsägningstid om tre månader och i det fall privatuthyrningslagen ska tillämpas så gäller istället en månad.

Lycka till med ert ärende!

Daniel Vetterfalk StrömbladRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”