Vilken uppsägningstid gäller, det som står i lagen eller på kollektivavtalet?

Hej!

Jag har en tillsvidareanställning som jag tänker säga upp mig från då jag fått annat jobberbjudande.

I mitt nuvarande anställningsavtal står det att:

Vid tillsvidareanställnng gäller följande uppsägningstider:

enl $ 11 Lagen om anställningsskydd

För både arbetsgivare och arbetstagare minst en månad.

Kan min arbetsgivare kräva en längre uppsägningstid än en månad då?

Kollar jag kollektivavtalet skulle det innebära att jag har en uppsägningstid på två månader eftersom jag har en sammanlagd arbetad tid på företag på fem år.

Lawline svarar

Hej,

Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din frågeställning kring uppsägningstid för arbetstagare regleras i lagen om anställningsskydd (LAS).

Vilken uppsägningstid har jag?

Uppsägningstiden grundar sig i första hand på den sammanlagda anställningstiden. Huvudregeln är en minsta tid på en månad (för såväl arbetstagare som arbetsgivare) (11 § första stycket LAS). Vid en sammanlagd arbetstid på minst fyra år, men kortare än sex år, är uppsägningstiden däremot tre månader (11 § andra stycket LAS).

Värt att tillägga är att LAS bestämmelser är semidispositiva, vilket innebär att reglerna kan åsidosättas om kollektivavtal tillämpas. Kollektivavtalet kan då reglera andra bestämmelser som går före lagens föreskrivna (2 § fjärde stycket LAS). Vilket alltså innebär att om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen, har dessa företräde framför lagens bestämmelser om uppsägningstid.

I ditt fall - rekommendation

Du nämner dock i frågan att ditt kollektivavtal föreskriver en uppsägningstid på två månader (vid en sammanlagd arbetstid på fem år). Då gäller det som föreskrivs i kollektivavtalet, och inte LAS. Jag skulle rekommendera dig, om du är osäker på din exakta uppsägningstid, att kontakta ditt kommunala fackförbund eller din chef för närmare information. Men att döma av uppgifterna du lämnat i frågan verkar det som att din uppsägningstid (i och med kollektivavtalet) är på två månader.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,Isabelle SewelénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000