Vilken uppsägningstid gäller? Anställningsavtalets eller kollektivavtalets?

FRÅGA
Hej! Om jag har ett avtal där det står "uppsägningstid enligt lag (1982:80) om anställningsskydd" och man därefter slutit ett kollektivavtal på företaget men inte uppdaterat mitt avtal - vilken uppsägningstid gäller om jag säger upp mig själv?
SVAR

Hej!

Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga att din arbetsgivare har slutit ett kollektivavtal på din arbetsplats och jag utgår i mitt svar att du inte är medlem i fackliga organisationen som slutit kollektivavtalet. Du undrar nu vilken uppsägningstid som gäller för dig mot arbetsgivaren när du vill avsluta din anställning. Jag utgår ifrån att din anställning är en tillsvidareanställning, även kallad "fast anställning".

Uppsägning enligt lagen om anställningsskydd (LAS)

I ditt anställningsavtal hänvisas det till lagen om anställningsskydd (LAS) när det gäller uppsägningstid. Enligt denna lag så har du en uppsägningstid på 1 månad när du själv vill avsluta din anställning (LAS 11 §).

Kollektivavtalet

Reglerna om kollektivavtal och fackliga organisationer finns i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL).

Jag utgår i mitt svar här ifrån att du inte är medlem i den fackliga organisation som har slutit kollektivavtal på din arbetsplats. Detta innebär att du som icke-medlem inte är bunden av kollektivavtalet som har slutits på din arbetsplats (MBL 26 §).

För klargörande, så är din arbetsgivare skyldig gentemot det fack som han slutit kollektivavtal att tillämpa villkoren även mot dig, som inte är medlem i det facket. Detta påverkar däremot inte ditt anställningsavtal eftersom du och din arbetstagare är fria att avtala vad ni vill, så länge du inte är medlem i den fackliga organisationen (MBL 26 §)

Uppsägningstiden i ditt fall

Du är inte bunden av innehållet i kollektivavtalet eftersom att jag utgår ifrån att du inte är medlem i facket som slutit avtal med din arbetsgivare. Detta gör att uppsägningstiden som står i ditt anställningsavtal gäller. I detta fallet hänvisas det till lagen om anställningsskydd, som säger att du har 1 månads uppsägningstid (LAS 11 §).

Med vänlig hälsning,

Anton Hansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1869)
2021-10-14 När får man säga upp provanställda?
2021-10-10 Får arbetsgivaren omplacera mig till vilken tjänst som helst?
2021-10-09 Kan jag äga ett aktiebolag samtidigt som jag har en anställning inom kommunen?
2021-10-04 Kan arbetsgivaren tvinga arbetstagaren att gå ner i arbetstid?

Alla besvarade frågor (96421)