Vilken uppsägningstid gäller?

FRÅGA
Hej!Jag har skrivit på ett avtal med uppsägningstid 3 månader, men det står inte specificerat "ömsesidig" uppsägningstid.Jag har jobbat på företaget i snart 3 år. Jag vill gå efter 1 månad men min chef låter mig inte gå utan vill hålla mig i 3 månader.Vi har inte ett kollektivavtal, vad gäller här enligt LAS?Tack för hjälpen på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om uppsägning hittar vi i lagen om anställningsskydd (LAS) och dessa stadgar ett minimiskydd för dig som arbetstagare.

Enligt 11 § LAS gäller det för både arbetsgivare och arbetstagare en minsta uppsägningstid om en månad. En arbetstagare har vidare en rätt till en uppsägningstid om två månader om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år men kortare än fyra år.

Denna bestämmelse är semidispositiv vilket innebär att den kan åsidosättas genom ett kollektivavtal. Därutöver kan den även åsidosättas genom personliga avtal med arbetstagare (anställningsavtal) – dvs. att ett avtal om förmånligare villkor är tillåtet (2 § LAS).

I ditt tillfälle har det avtalats om en längre uppsägningstid än den som regleras i LAS. Reglerna i LAS är till arbetstagaren förmån, och de tre månaderna som avtalats i anställningen är mer gynnande och ses därför också som ömsesidig – trots att det inte är specificerat i avtalet.

Eftersom att du har skrivit på det avtalet, gäller den uppsägningstiden som stadgas i avtalet. Du är därför skyldig att kvarbli i din nuvarande anställning under hela den avtalade uppsägningstiden om tre månader.

Min rekommendation skulle fortfarande vara att försöka komma överens med din arbetsgivare om att få lämna tidigare, även om det framgår av frågan att denne motsätter sig det – ni skulle möjligen kunna kompromissa om två månaders uppsägningstid istället för tre. Du kan nämligen bli skadeståndsskyldig gentemot din arbetsgivare om du lämnar innan uppsägningstiden har gått ut.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar,

Natascha Beck Hansen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1609)
2020-09-30 Visselblåsning och LAS
2020-09-30 Har jag rätt att tar bort pass?
2020-09-30 När har en arbetstagare rätt till återanställning?
2020-09-30 Vilka uppsägningstider gäller för anställd?

Alla besvarade frågor (84709)