Vilken typ av uppehållstillstånd blir det om man söker p.g.a. anknytning till någon bosatt i Sverige?

2021-01-15 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej! Min sambo kommer ifrån ett land utanför EU och han kom till Sverige för 5 år sedan.Han fick ett tillfälligt uppehållstillstånd, men han lyckades inte få ett fast jobb utan studerar nu för att söka in på Högskolan. Vi bor ihop sedan 4 år tillbaka, frågan är, vilken typ av uppehållstillstånd kommer han att få om han väljer att söka det pga en anknytning till mig ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din sambo har alltså tidigare fått tillfälligt uppehållstillstånd och du undrar nu vilken typ av uppehållstillstånd som han kommer att få om han väljer att söka uppehållstillstånd p.g.a. anknytning till dig.

Uppehållstillstånd ska ges till en utlänning som är make eller sambo till någon som är bosatt i Sverige (5 kap. 3 § utlänningslagen). Din sambo tillhör alltså den grupp som kan söka uppehållstillstånd p.g.a. anknytning. Uppehållstillståndet kan dock tidsbegränsas om det med hänsyn till utlänningens förväntade levnadssätt råder tveksamhet om uppehållstillståndet bör beviljas (5 kap. 7 § utlänningslagen). Du skriver att din sambo inte har lyckats få fast jobb men att han studerar vilket talar för att det inte borde råda någon tveksamhet kring om uppehållstillstånd bör beviljas eller inte. Det är alltså i sådana fall ett uppehållstillstånd utan någon tidsbegränsning som din sambo ska få. Om det skulle tidsbegränsas ska uppehållstillståndet vara minst ett år (5 kap. 3 § utlänningslagen). En förutsättning för att din sambo ska kunna söka nytt uppehållstillstånd är hans tillfälliga uppehållstillstånd fortfarande gäller.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Vänligen,

Mimmi Östling
Fick du svar på din fråga?