Vilken typ av fullmakt behövs för att företräda ett dödsbo?

FRÅGA
vilken typ av fullmakt behöver man ha för att kunna företräda en avliden person / ett dödsbo?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är dödsbodelägarna som företräder dödsboet (18 kap. 1 § ärvdabalken). En fullmakt kan däremot upprättas i syfte att ge en specifik dödsbodelägare rätt att företräda övriga dödsbodelägare i frågor som avser dödsboet.

En skriftlig fullmakt bör därför utfärdas. En skriftlig fullmakt överlämnas till fullmäktigen och är underskriven av fullmaktsgivaren (16 § avtalslagen).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1062)
2021-03-31 Finns ett närvarokrav för efterarvingar vid en bouppteckningsförrättning?
2021-03-31 Kan man sälja värdepapper och avsluta konton innan bouppteckningen har registrerats?
2021-03-30 Vad gäller om en dödsbodelägare avlider innan arvskiftet?
2021-03-30 Kan man ärva skulder?

Alla besvarade frågor (91062)