Vilken typ av fullmakt behövs för att företräda ett dödsbo?

FRÅGA
vilken typ av fullmakt behöver man ha för att kunna företräda en avliden person / ett dödsbo?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är dödsbodelägarna som företräder dödsboet (18 kap. 1 § ärvdabalken). En fullmakt kan däremot upprättas i syfte att ge en specifik dödsbodelägare rätt att företräda övriga dödsbodelägare i frågor som avser dödsboet.

En skriftlig fullmakt bör därför utfärdas. En skriftlig fullmakt överlämnas till fullmäktigen och är underskriven av fullmaktsgivaren (16 § avtalslagen).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1030)
2021-01-17 Hur lång tid får det ta för uppteckningen att bli klar?
2021-01-16 Hur fördelas arv mellan särkullbarn och gemensamma barn när deras gemensamma förälder går bort?
2020-12-30 Vilka successionsregler ska tillämpas vid bortgång utomlands?
2020-12-25 Vem får upprätta en bouppteckning

Alla besvarade frågor (88299)