FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt31/03/2023

Vilken typ av ammunitionsinnehav kan leda till ringavapenbrott?

Hejsan. Har en fundering kring ringa vapenbrott kontra normalgraden. Om en person påträffas med ammunition som man inte har licens för kan det bli ett vapenbrott man blir misstänkt för. Framgår vidare i vapenlagen 9:2 att om det bedöms som ringa ska det inte dömas till ansvar. Har försökt få fram en tydligt svar på vad som då är att anse som ringa. Om man bortser ifrån att fundera och bedöma kring typen av ammunition det är och bara resonerar kring hur stor mängd det är. Finns det något rättsfall eller praxis som tar upp frågan om mängden? Vart gränsen mellan ringa eller normalgraden går? Visst ska man även fundera och väga in vilket typ av ammunition det är, tex om det anses vara av särskilt farlig art osv. Men om det går att få en vägledning av att bara prata om mängd vore det intressant få ett svar på det. Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du vill veta vilken typ av ammunitionsinnehav som kan bedömas utgöra ringa vapenbrott. Bestämmelser om vapenbrott och till dessa anknutna straff finns i vapenlagen (1996:67). Jag kommer därför att utgå från denna (och relevanta förarbeten) i mitt svar.

Vad är ett otillåtet ammunitionsinnehav?

Precis som du skriver i din fråga kan någon som, vare sig det är uppsåtligen eller av oaktsamhet, innehar ammunition som denne inte har rätt att inneha dömas till böter eller fängelse i högst 6 månader (9 kap. 2 § första stycket punkten d) vapenlagen (1996:67)). Som regel betyder detta att allt innehav av ammunition utan tillstånd är straffbart (se RPSFS 2009:13, s. 30). För att inte "betunga rättsapparaten med onödiga ingripanden" undantas dock vissa bagatellartade innehav av ammunition (se 1990/91:JuU33, s. 30 (under rubriken "Ammunitionstillstånd")). Skulle det otillåtna ammunitionsnnehavet bedömas vara ringa ska innehavaren därför inte dömas till ansvar alls (9 kap. 2 § andras stycket vapenlagen (1996:67)).

När kan detta bedömas vara ringa? 

Av förarbetena framgår att "innehav av enstaka patroner eller ett helt obetydligt souvenirinnehav torde inte behöva leda till ett straffrättsligt ingripande, om inte särskilda omständigheter motiverar det" (se prop. 1990/91:130, s. 66). Detsamma går att läsa i polisens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen (se RPSFS 2009:13, s. 30). Förarbetena går inte närmare in på vad detta betyder. Jag har inte heller lyckats hitta några relevanta rättsfall där otillåtet ammunitionsinnehav tas upp. Du kan nog, likväl, utgå från att allt innehav av ammunition utan tillstånd, oavsett vilken typ av ammunition det rör sig om, är straffbart. Vidare kan du nog utgå från att ett innehav kommer att bedömas som ringa endast om det rör sig om ett mycket litet innehav (kanske några enstaka patroner).

Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I den mån jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du bara har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.

Vänligen, 

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”