Vilken spärrtid inträder vid fortkörning?

2021-04-27 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej. Jag har kört 44km över hastigheten på 70km/h väg. Blivit tagen mha laser och fick en bot. Nekade inte fortkörningen till polisen och mitt körkort blev taget. Har inte fått något beslut om spärrtid, mitt arbete kräver att jag har körkort dessutom. Undrar vad lagen säger om hur lång spärrtiden är i mitt fall, har inte prövotid? Samt vad jag bör ha med i mitt yttrande? Bör jag ha med juridiskt stöd i form av paragraf referenser från körkortslagen eller liknande? Tack på förhand
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur lång är spärrtiden?

Om man begår en trafiköverträdelse kan körkortet bli återkallat av transportstyrelsen. Efter att ett körkort har återkallats (5 kap. 3 § körkortslagen) inträder en spärrtid och under denna spärrtid får inget nytt körkort utfärdas. Den minimala spärrtiden är en månad och den maximala spärrtiden är 3 år (5 kap. 6 § körkortslagen)

Hur lång spärrtiden är beror på allvarligheten av överträdelsen och om du har begått andra överträdelser tidigare, det framgår dock inte i lagen en exakt spärrtid som inträder vid en viss överträdelse. Eftersom du har kört 44 km/h över hastighetsbegränsningen på 70 km/h finns det tyvärr en stor risk att ditt körkort blir återkallat. Jag kan inte ge besked om transportstyrelsen kommer bedöma i din situationen, men som jag har uppfattat gällande rätt är en rimlig spärrtid för en sådan överträdelse runt några månader.

Behöver du ta nytt körkort vid återkallelse?

Om spärrtiden efter återkallelsen av ditt körkort var längre än ett år (12 månader) måste du göra ett nytt körkortsprov, det vill säga ett kunskapsprov och ett körprov, för att kunna få ett nytt körkort. För att kunna göra ett körkortsprov måste du dessutom ansöka om körkortstillstånd och genomföra en riskutbildning. Du måste ha ett körkortstillstånd om du ska övningsköra (4 kap. 1 § körkortslagen).

Har tiden för körkortets ogiltighet efter återkallelse (alltså spärrtiden) bestämts till högst ett år får ett nytt körkort utan ytterligare prövning utfärdas efter en ansökan hos transportstyrelsen (3 kap.14 § körkortslagen). Om spärrtiden var högst 12 månader behöver du alltså inte ta ett nytt körkortsprov utan det räcker med en ansökan om ett nytt körkort.

Hur kan man formulera ett yttrande?
Du behöver egentligen inte referera till lagparagrafer i yttrandet eftersom Transportstyrelsen ska kunna lagen, dock är det inget fel med att göra på det sättet.

I ditt yttrande kan du argumentera att transportstyrelsen borde besluta om varning istället för att återkalla ditt körkort( 5 kap. 9 § körkortslagen) Du kan argumentera att dina personliga förhållanden utgör särskilda skäl som talar för att ditt körkort inte borde bli återkallat. Med personliga förhållanden syftar jag på att ditt körkort är väsentligt för att du ska kunna fortsätta arbeta. Du kan därför argumentera att en återkallelse av ditt körkort inte är en proportionerlig åtgärd i förhållande till den aktuella trafiköverträdelsen eftersom det är en oskäligt betungande påföljd för dig med tanke på dina levnadsförhållanden. Att du aldrig har begått en överträdelse innan kan också vara till din fördel. Jag kan tyvärr inte ge besked om hur transportstyrelsen kommer att besluta då jag inte vet särskilt mycket om din situation.

Rätten att överklaga

Om trafikverket återkallar ditt körkort kan du överklaga det beslutet (8 kap. 1 § körkortslagen). Du ska skicka in överklagandet till transportstyrelsen, som sedan kommer att skicka den vidare till förvaltningsrätten. Det kostar ingenting att överklaga (om du inte anlitar ett ombud). Oavsett vilken spärrtid du har så kan du överklaga.På domstolsverket hemsida kan du hitta mer information om vad ditt överklagande ska innehålla,klicka här.

Jag hoppas du fick svar på din fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Lawline kan också upprätta ett yttrande åt dig till ett fast pris (6 995 kr): https://www.lawline.se/fixed_price

Om du är i behov av fortsatt vägledning så kan du också kontakta en av Lawlines jurister,(https://www.lawline.se/boka).

Med vänliga hälsningar,

Elin Andrén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (959)
2021-10-06 Ska jag sakta in om omkörande fordon färdas långsamt?
2021-10-03 Parkering under 24h med husbil
2021-09-30 Vad är straffet för grovt sjöfylleri?
2021-09-28 Vad gäller vid återkallelse av körkort på grund av sjukdom?

Alla besvarade frågor (96356)