Vilken rätt har halvsyskon till ett arv?

2020-07-27 i Arvsordning
FRÅGA
Kan min halvbror och syster ärva mig vid bortgång när jag har 3 helsyskon
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig tills oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om arv hittar vi i ärvdabalken, som följande kommer att benämnas som ÄB.

I första hand är det den avlidnes bröstarvingar som ärver, dvs. barn, barnbarn osv (2 kap. 1 § ÄB). Deras arvsrätt går inte att testamentera bort utan de har alltid rätt till sin laglott. Laglotten motsvarar hälften av arvslotten ( 7 kap. 1 § ÄB).

Om en person utan bröstarvingar avlider, och det inte finns något testamente upprättat, kommer kvarlåtenskapen att fördelas lika till föräldrarna (2 kap. 2 § ÄB). Har du alltså inga bröstarvingar är det dina föräldrar som har rätt till kvarlåtenskapen. Om någon av föräldrarna har gått bort får dennes barn ärva den delen av arvet (2 kap. 2 § 3 st. ÄB). Dvs. om den förälder, som även är förälder till dina halvsyskon har gått bort ärver dina halvsyskon dennes del av arvet. Om båda föräldrarna har gått bort kommer dina helsyskon att ärva från båda medan dina halvsyskonen endast ärver från en av föräldrarna.

Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Sara Hrnic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1573)
2021-03-07 Fördelningen av arv när barn träder i förälderns ställe som arvinge
2021-03-05 Vem ärver mig om mitt barn dött före mig?
2021-02-28 Kan man avtala om delar av arv i förväg?
2021-02-28 Hur säkerställer jag att endast barn och barnbarn ärver?

Alla besvarade frågor (89960)