Vilken rätt har efterlevande make till testamenterat arv gentemot särkullbarn?

Min man gick bort i december, vi har tre gemensamma barn. Min man var gift tidigare och fick två barn med den tidigare frun. I testamentet står att jag ärver honom, men hur gör vi med hans del av boet? Hur ska arvsskiftet se ut?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag ska besvara dina två frågor i tur och ordning för att förenkla situationen och av frågans art kan jag konstatera att Ärvdabalken (hänvisas till som ÄB framöver) blir det tillämpliga lagrummet.

När det gäller din första fråga kan jag nämna att huvudregeln är att din mans egendom inte helt och hållet kan testamenteras bort i och med att han har bröstarvingar. Så det som sker i första hand är att du får din mans egendom men endast med fri förfoganderätt, det innebär att du fritt kan använda dig av egendomen men får inte testamentera bort den. Barnen från din mans tidigare äktenskap (särkullbarnen) har rätt till sin arvslott vid hans bortgång (arvslotten är i detta fall en femtedel av hans egendom, i och med att han har fem barn), vilket framgår av 3 kap. 1§ ÄB. Men eftersom din man testamenterat bort allt till dig utgår jag från att meningen är att endast du ska ha rätt till arvet. I det fallet har särkullbarnen bara rätt att jämka testamentet och kräva sin laglott enligt 7 kap. 3§ ÄB (laglotten utgör hälften av arvslotten, 7 kap.1§ ÄB). Värt att nämna är att jämkningen ska ske 6 månader efter särkullbarnen fått reda på testamentets innehåll, det framgår av 7 kap. 3§ 3 st ÄB.

Arvskiftet

Som huvudregeln är det du som ärver din makes egendom med fri förfoganderätt i första hand vilket framgår av 3 kap. 1§ ÄB, men även ert testamente. Ifall syftet med testamentet är att endast du ska erhålla egendom har särkullbarnen bara rätt till sin laglott (jämkning av testamentet ska ske inom loppet av 6 månader från det att de fick reda på testamentets innehåll) 7 kap. 3§ ÄB . Annars har även de rätt att få sin arvslott enligt 3 kap. 1§ÄB . Resultatet blir att era gemensamma barn delar jämnt på både din och din mans egendom vid din bortgång, alltså en tredjedel vardera, medan särkullbarnen endast får sin laglott. Ifall testamentet dock inte förhindrade särkullbarnen från att få sin arvslott får dina barn en tredjedel var av din enskilda egendom och en femtedel av din mans kvarvarande egendom som då delas med särkullbarnen.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan jag säga att din mans egendom i första hand går till dig som efterlevande make med fri förfoganderätt. Din mans särkullbarn har dock rätt till sin laglott ifall testamentet inskränkt deras rätt till efterarv, en jämkning av testamentet ska dock ske senast 6 månader efter att de fått kännedom av testamentets innehåll. Vidare har dina barn vid din bortgång rätt till en tredjedel var av din och din mans egendom. Ifall testamentet dock inte inskränkt särkullbarnens rätt till efterarv har de och dina tre barn rätt till en femtedel var av din mans egendom eftersom alla är bröstarvingar, vilket framgår av 2 kap. 1§ ÄB.

Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline.

Med vänliga hälsningar


Nähar AbdulrezaRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning