FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt22/11/2017

Vilken preskriptionstid gäller för stöld och häleri?

Fråga om preskriptionstid ej delgiven stämningsansökan ang stöld/grov stöld alt Häleri/grovt häleri?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar det som att du undrar vilken preskriptionstid som gäller för stöld/häleri respektive grov stöld/grovt häleri. Det korta svaret på din fråga är att preskriptionstiden är fem respektive tio år.

Preskriptionstiden för brott baseras på brottets straffskala

Preskriptionstider för brott finns i Brottsbalken. Längden på preskriptionstiden är bestämd i antal år och är beroende av det straff som högst kan följa på brottet. När ett brott preskriberats innebär det att den misstänkte inte längre kan ställas till svars för det brottet (BrB 35:1). Åtalspreskription innebär alltså att det inte får dömas ut någon påföljd om den misstänkte inte häktats eller fått del av åtal inom viss tid från brottet begicks.

Straffskala för stöld och häleri respektive grov stöld och grovt häleri

För stöld är maxstraffet fängelse i högst två år (BrB 8:1) För grov stöld är maxstraffet fängelse i högst sex år (BrB 8:4) För häleri är maxstraffet fängelse i högst två år (BrB 9:6)För grovt häleri är maxstraffet fängelse i högst sex år (BrB 9:6)För brott där det svåraste straffet är högre än fängelse i ett år men inte över fängelse i två år är preskriptionstiden fem år. För brott där det svåraste straffet är högre än fängelse i två år men inte över fängelse i åtta år är preskriptionstiden tio år. (BrB 35:1) Sammanfattning

Detta innebär att preskriptionstiden för stöld och häleri är 5 år. För grov stöld och grovt häleri är preskriptionstiden 10 år.

Med vänlig hälsning,

Charlotta NermarkRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”