Vilken preskriptionstid gäller för misshandel?

2020-06-11 i Påföljder
FRÅGA
Jag har blivit anmäld för misshandel som påstås skett år 15/16 och målsägandet har tilldelats en målsägande biträde av tingsrätten. Innebär det att fallet inte läggs ner utan det kommer att bli rättegång? Och är det ingen preskription tid?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Straffet för misshandel av normalgraden är fängelse i högst två år (3 kap. 5 § BrB). Preskriptionstiden för misshandel av normalgraden är därmed fem år (35 kap. 1 § 1 stycket 2 punkten). Skulle det istället vara fråga om grov misshandel är straffmaximum fängelse i sex år, vilket innebär att preskriptionstiden är tio år (3 kap. 6 § samt 35 kap. 1 § 1 stycket 3 punkten BrB). Preskriptionstiden kan brytas genom att du häktas eller åtalas för brottet.

Ett målsägandebiträde ska tilldelas den målsägande när en förundersökning inletts eller återupptagits (1 § 1 stycket målsägandebiträdesL). Att målsägande blivit tilldelad ett målsägandebiträde betyder därför inte nödvändigtvis att du kommer åtalas och att det kommer hållas huvudförhandling i målet. Det innebär dock att fallet inte läggs ned i nuläget, eftersom ett målsägandebiträde inte får tilldelas om åklagaren beslutat att allmänt åtal inte ska väckas (2 § målsägandebiträdesL).

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!

Ida Tylhammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1428)
2021-01-23 Hur länge finns ett fängelsestraff kvar i belastningsregistret?
2021-01-21 Elektronisk kontroll, så kallad fotboja
2021-01-21 När gallras penningböter från belastningsregistret?
2021-01-19 Hur länge finns ett straff avtjänat i Norge, i svenskt belastningsregister?

Alla besvarade frågor (88385)