Vilken preskriptionstid gäller för konsumentfordringar?

Hej! Fick jord på vår gräsmatta utlagt av N.N. Entreprenad Maskinservice AB april 2017. Fick fakturan först i år 11 januari 2023. Arbetet gäller till mig som privatperson på vårt fritidsställe på X. Gäller preskriptionstiden 3 år enligt Preskriptionslagen i detta fall? Är omöjligt att kontrollera fakturan att den är korrekt så här lång efteråt.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du vill veta vilken preskriptionstid som gäller för en konsumentfordran. Bestämmelser om preskription finns, huvudsakligen, i preskriptionslagen (1981:130). Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

Vilka preskriptionsregler gäller?

Allmän preskriptionstid för fordringar är 10 år (2 § preskriptionslag (1981:130)). Detta är huvudregeln vad gäller preskription av fordringar. För konsumentfordringar är preskriptionstiden, emellertid, 3 år. Med en konsumentfordran ska härvid förstås en fordran hänförlig till ett köp av en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk (2 § andra stycket preskriptionslag (1981:130)). Observera att bestämmelsen, enligt förarbetena, ska tillämpas extensivt (se NJA 2013 s. 980 punkt 4). En fordran till följd av någon form av markservice, som utläggande av jord på en gräsmatta, utförd av ett entreprenadbolag, borde, rimligtvis, falla in under lagens definition av en konsumentfordran.

Vad innebär preskriptionsavbrott?

Observera dock att preskriptionstiden kan avbrytas givet vissa omständigheter (5 § preskriptionslag (1981:130)). Det handlar härvid om vissa åtgärder vilka kan sägas nollställa preskriptionen. Det kan t.ex. handla om åtgärder från gäldenären varigenom denne erkänner fordringen gentemot borgenären på något sätt, varigenom borgenären skickar ett skriftligt krav på fordringen till gäldenären, varigenom borgenären åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, med mera (5 § preskriptionslag (1981:130)). Detta kallas för preskriptionsavbrott och får till följd att det löper en ny preskriptionstid från dagen för avbrottet (6-7 §§ preskriptionslag (1981:130)).

Sammanfattning

Utifrån informationen i din fråga torde, rimligtvis, den kortare preskriptionstiden för konsumentfordringar gälla för din fordran. Observera dock att det inte är omöjligt att preskriptionsavbrott kan ha inträffat någon gång under preskriptionstidens gång. Detta kan jag, emellertid, inte uttala mig om utifrån den information som du har lämnat i din fråga.

Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I den mån jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du bara har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”