Vilken preskriptionstid gäller för hyresskulder?

Hej! Vi hyr en fastighet. Genom åren har vi utfört renoveringar som vi bekostat själva och dragit av utlägg och arbete via hyran. Nu kräver vår hyresvärd tillbaka hyra sedan 10 år tillbaka och uppger att någon överenskommelse om att dra av arbete/utlägg via hyran aldrig skett. Hyresvärden äger huset via sitt företag och vi är privatpersoner och bor fortfarande kvar på fastigheten. Vilken preskriptionstid gäller för en hyresskuld?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att ni valt att ställa er fråga till Lawline. Om ni vill att jag ska komplettera eller förtydliga svaret är ni välkomna att publicera en kommentar, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com.

Den allmänna preskriptionstiden är 10 år, vilket framgår av 2 § preskriptionslagen. Innebörden av detta är att skulden preskriberas 10 år efter dess tillkomst (exempelvis en förfallen hyresbetalning) om något preskriptionsavbrott inte sker (vad som menas med det begreppet anges i 5 § preskriptionslagen). För konsumenter är dock preskriptionstiden endast 3 år (2 § preskriptionslagen).

Det faktum att er hyresvärd är ett företag talar starkt för att det råder ett näringsidkar-konsument-förhållande er emellan. Konsekvensen av detta är att de påstådda hyresskulder som ligger längre än 3 år tillbaka i tiden sannolikt blivit preskriberade. Detta gäller under förutsättning att er hyresvärd inte, förrän nu, krävt in pengarna. Om några krav framförts tidigare förlängs preskriptionstiden med ytterligare 3 år räknat från varje tillfälle.

Min rekommendation blir därmed att ni först och främst påtalar för hyresvärden att preskription enligt er mening inträtt för den del av det totala beloppet som är äldre än 3 år. Därför finns det överhuvudtaget inte skäl att diskutera det närmare.

Angående den del som ligger närmare i tiden är läget troligtvis mer komplicerat. Utan att kunna uppvisa ett avtal som medger avdrag på hyran för utlägg och arbete kan det bli svårt att vinna en eventuell rättsprocess mot hyresvärden. Det är visserligen konstigt att vederbörande reagerat så sent – men det har ingen avgörande betydelse vid en rättslig prövning. Eftersom den information jag fått är så pass kortfattad vågar jag inte göra någon bedömning av vem som juridiskt sett har det starkaste caset på den punkten.

Avslutningsvis är det alltid av godo att få juridisk uppbackning om en konflikt eskalerar till att bli en domstolstvist, även om man är säker på att man har rätt i sak. Därför rekommenderar jag att ni, om hyresvärden vidtar rättsliga åtgärder, direkt anlitar ett professionellt ombud (förhoppningsvis kan det delvis bekostas via er hemförsäkring). Mina duktiga och färdigutbildade kollegor på Lawline kan ni kontakta här.

Med vänlig hälsning,

Marcus BäckströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”