Vilken preskriptionstid gäller för en faktura riktad mot en konsument?

Hur länge kan en hantverkare dröja med sin faktura efter genomfört arbete innan beställarens betalningsskyldighet kan anses förverkad? Finns någon tidsgräns?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vilken preskriptionstid som gäller för en faktura. Regler om preskription av fordringar finns i preskriptionslagen (PreskL) (1§). En faktura är ett exempel på en fordring. Jag utgår därför från preskriptionslagen i mitt svar.

Innebörden av preskription är att den som har en fordran förlorar rätten att kräva betalning (8 § PreskL). Med andra ord innebär detta att om hantverkaren väntar för länge kan han eller hon förlora rätten att kräva betalning.

3-årig eller 10-årig preskriptionstid?

Huvudregeln är att fordringar preskriberas efter 10 år efter uppkomsten (2 § 1 st PreskL). Om du har köpt tjänsten som en näringsidkare gäller en preskriptionstid om 10 år från det att arbetet utfördes. Däremot är preskriptionstiden 3 år om fordran är riktad mot en konsument (en privatperson) och tillhandahålls av en näringsidkare (företag) (2 § 2 st PreskL). Preskriptionstiden kan alltså komma att variera beroende på om du agerat som konsument eller näringsidkare när du ingick avtalet med hantverkaren om arbetet. Jag utgår ifrån att du ingått avtalet som en konsument.

Preskriptionsavbrott?

En preskription kan avbrytas på olika sätt genom ett så kallat preskriptionsavbrott (5 § PreskL). Innebörden av ett preskriptionsavbrott är att tiden nollställs och en ny preskriptionstid börjar löpa från dagen för avbrottet (6 § PreskL). Preskriptionsavbrott kan ske på olika sätt, exempelvis om du betalar en del av fakturan, på annat sätt erkänner fordringen gentemot hantverkaren eller om du får ett krav/påminnelse av hantverkaren (5 § PreskL).

Sammanfattningsvis

Som svar på din fråga kan en faktura preskriberas efter 3 eller 10 år beroende på om du agerat som konsument eller näringsidkare. Preskription innebär att den som har en fodran förlorar rätten att kräva betalning. Under förutsättning att du är en konsument gäller en 3-årig preskriptionstid. Om ett preskriptionsavbrott sker kan tidsgränsen komma att förlängas.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga. Om du har ytterligare frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig igen.


Hälsningar,

Linnea BrundinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”