Vilken preskriptionstid gäller för brott?

2020-04-04 i Påföljder
FRÅGA
När ändrades preskriptionstiden för brott?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Olika brott har olika preskriptionstid vilket är beroende av straffskalan för det aktuella brottet (35 kap. 1 § BrB). För en del brott saknas det preskriptionstid, dvs brotten preskriberas aldrig (35 kap. 2 § BrB). De brott som inte preskriberas är:

- mord eller dråp
- folkmord, brott mot mänskligheten eller grov krigsförbrytelse
- terroristbrott
- försök till ovanstående brott

Den första maj 2020 ändras lagen och fler brott kommer att sakna preskriptionstid. Utöver det ovan nämnda kommer även följande brott inte preskriberas: (se SFS 2020:173).

- våldtäkt eller grov våldtäkt
- våldtäkt mot barn eller grov våldtäkt mot barn
- brott enligt 2 § första eller tredje stycket mot lagen med förbud mot könsstympning av kvinnor om brottet begåtts mot en person som inte fyllt 18 år

Bestämmelsen om att preskriptionstid inte skulle gälla för vissa brott trädde i kraft för första gången den 1 juli 2010 genom SFS 2010:60.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1368)
2020-11-22 Hur ser domstolen på fängelsestraff? Vad kommer hända med mina barn om jag hamnar i fängelse?
2020-11-19 Vilka regler finns det rörande permission respektive fotboja vid avtjänande av fängelsestraff?
2020-11-19 Påföljd för grovt rattfylleri?
2020-11-15 Påföljd för omyndig

Alla besvarade frågor (86388)