Vilken preskriptionstid gäller för att kräva försäkringsersättning från försäkringsbolag?

2019-12-25 i Preskription
FRÅGA
Min dotter fick ett vanprydande ärr i ansiktet okt 2014,hon är och var även då försäkrad hos trygghansa. Efter olyckan fick hon åka till akuten och sys, jag pratade med försäkringsbolaget då som informerade att jag skulle skicka in bilder tidigast ett år efter skadetillfället (samtalet är inte registrerat hos dom). Nu har hon börjat klaga och lider av ärret och då ringde jag till försäkringsbolaget som informerar att preskriptionstiden passerat den var 5 år, men vad gäller egentligen lagen säger väl 10 år eller kan bolaget skriva egna regler?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vad är problemet?

Av din fråga framgår att din dotter fick ett vanprydande ärr i ansiktet i oktober 2014 och att hon då var försäkrad. Jag tolkar din fråga som att du undrar om du fortfarande har rätt att begära ersättning trots att ditt försäkringsbolag sagt att man måste anmäla skadan inom fem år. Reglerna kring preskription av rätten till försäkringsskydd regleras i försäkringsavtalslagen (FAL).

Vad säger lagen?

Den aktuella lagstiftningen

Den som vill ha försäkringsersättning måste väcka talan inom tio år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde (7 kap. 4 § första stycket FAL). Det innebär alltså att man har tio år på sig från det att skadan skedde att söka försäkringsersättning.

Den tidigare lagstiftningen

Den tidigare lagstiftningen gällde fram tills 1 januari 2015. Den viktigaste skillnaden gentemot dagens regler var en huvudregel om en treårsfrist, som började från det att den ersättningsberättigade fick kännedom om att man kunde ha rätt till ersättning. Det innebar alltså en preskriptionstid på tre år, vilket är den som jag tror försäkringsbolaget informerar om bara det att de valt att tillämpa en längre preskriptionsfrist än minimiskyddet på tre år. Den gamla lagstiftningen gäller fortfarande för försäkringsavtal som har ingåtts före den 1 januari 2015 och som inte har förnyats efter den dagen.

Sammanfattning

Beroende på när du tecknat ditt försäkringsavtal så finns det alltså olika preskriptionstider. Har du tecknat avtalet eller om det har förnyats efter 1 januari 2015 så gäller den tioåriga preskriptionstiden och du kan således vända dig till ditt försäkringsbolag för att begära ersättning.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Emil Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (562)
2020-11-26 Preskription av fordran och ackordsuppgörelse
2020-11-13 När preskriberas en skatteskuld?
2020-11-10 Hur lång tid efter att en skada har uppstått kan jag anmäla den till mitt försäkringsbolag?
2020-11-07 Hur lång preskriptionstid gäller för en fordran jag har på kommunen?

Alla besvarade frågor (86901)