vilken paragraf ger polisen rätt att tillträda lägenhet pga. misstänkt misshandel?

2019-02-28 i Polis
FRÅGA
Hej! Om en granne anmälan in en misstänkt misshandel i en lägenhet, på vilken grund har polisen rätt att bereda sig tillträde till lägenheten? Vi här diskuterade att det inte är PL 20, utan snarare PL 21, då den som misstänkt misshandlas är oförmögen att tillkalla hjälp, alternativt gå in med Nöd (BrB 24:4). Vilken/vilka paragrafer är rätt och kan gälla?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I detta fall har ni rätt i att 21 § polislagen gäller, då den som misshandlas förmodligen är oförmögen att tillkalla hjälp. 20 § polislagen gäller husrannsakan och liknande åtgärder och 24 kap. 4 § brottsbalken om nöd är inte direkt relevant vad gäller polisens rätt att bereda sig tillträde till lägenheten.

Den paragrafen som huvudsakligen gäller i detta fall är därför endast 21 § polislagen.

Vänligen,

Maria Simeonidou
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Polis (217)
2019-08-30 Får man vara anonym i ett polisförhör?
2019-08-28 Hur anmäler man polisen?
2019-08-26 Kräver hemlig avlyssning stor personalinsats hos polisen?
2019-08-17 Vilka rättigheter har jag om polisen förstör min egendom vid en husrannsakan?

Alla besvarade frågor (72872)