FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott29/06/2018

Vilken påföljd kan uppstå av att köra på cyklist?

Vilken straffpåföljd kan det bli vid underlåtenhet att iaktta väjningsplikt och att man genom oaktsamhet mot cyklist på cykelöverfart orsakat kollision mellan personbil och cyklist, samt kroppsskada på cyklisten. Påkörande personbil hade ingen trafikförsäkring.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vårdslöshet i trafik:
Att underlåta att iaktta väjningsplikt och kollidera med en cyklist kan bedömas som vårdslöshet i trafik och ge straffet penningböter eller (om grov vårdslöshet) fängelse i högst 2 år. Vid bedömningen om det är grov vårdslöshet eller inte, bedöms om man har varit grovt oaktsam eller likgiltig för andras människors liv eller egendom. Detta brottet är reglerat i 1 § lag om straff för vissa trafikbrott. Om du döms till grov vårdslöshet i trafiken ska ditt körkort också återkallas enligt 5 kap. 3 § 1 p. körkortslagen. Det föreskrivs i samma lag 5 kap. 6 § att körkortet ska vara indraget (spärrtid) under minst ett år vid grova brott.

Vållande till kroppsskada:
Att orsaka kroppsskada, av oaktsamhet, kan också bedömas som vållande till kroppsskada (se 3 kap 8 § brottsbalken). Påföljden för det brottet är böter eller fängelse upp till sex månader.

Påföljd?
Vilken påföljd som kommer dömas ut är svårt att svara på, då alla fall bedöms i det enskilda fallet. Några exempel från praxis är:

I avgörandet RH 2003:53 från hovrätten åtalades en person för vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik efter att ha kört på en fotgängare. Åtalet för vårdslöshet i trafik ogillades. Den tilltalade dömdes för vållande till kroppsskada till 50 dagsböter.


I avgörandet RH 2002:13 från hovrätten dömdes en person för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik efter att ha somnat bakom ratten och kört på två personer. Den ena personen avled och den andra drabbades av allvarliga skador. Den tilltalade dömdes till villkorlig dom och dagsböter. Påföljden bestämdes alltså inte till fängelse trots att den tilltalade orsakade en persons död.


I Högsta domstolens avgörande NJA 1996 s. 590 dömdes en person för vållande till kroppsskada (men inte för vårdslöshet i trafik) efter att ha kört på en fotgängare vid ett övergångsställe. Påföljden bestämdes till 50 dagsböter.

Utifrån detta är bedömningen, utifrån vad du anger i din fråga, att påföljden kommer att bli böter.

Vad gäller att personbilen inte hade någon försäkring är det inget som kommer påverka straffet i sig, utan blir istället en fråga mellan cyklistens försäkringsbolag och ägaren/föraren till personbilen.

Om du vill ha mer rådgivning så kan du ringa vår kostnadsfria telefonrådgivning på 08-533-300 04.

Vänligen,

Jennie AnderssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”