Vilken påföljd kan man få vid brott mot knivlagen?

2020-07-15 i Påföljder
FRÅGA
Blev stoppad av polisen och dem kolla igenom bilen och hitta en liten kökskniv i max 15cm längd man ser klart otydligt att den ej är till för att "skada" någon med. Den låg i farsans bil i mittenfacket av bilen. Och det vart det ända som dem hittade i bilen. Vad kan jag bli dömd för har aldrig blivit dömd för något innan, samt att det är pappas bil och jag sa till dem att det var min pappa och det var på min parkering som ändå gills som en "allmän plats".
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad innebär brott mot knivlagen?

Lagen om förbud beträffande knivar och andra föremål, även kallad knivlagen, stadgar ett förbud mot att inneha knivar och andra stick- och skärföremål som är ägnade att använda som vapen vid brott mot liv och hälsa på allmän plats (1 §).

Om det är befogat att inneha kniv är innehavet inte att betrakta som brottsligt. Ett exempel på ett befogat innehav är en snickare som har kniv i sin arbetsutrustning och transporterar kniven till och från arbetet, då finns ett befogat ändamål med innehavet.

Måste man ha uppsåt?

Brott mot knivlagen är både ett uppsåtsbrott och ett oaktsamhetsbrott. Det innebär att man kan åläggas ansvar för gärningen när man medvetet tar med sig kniv på allmän plats såväl som när det sker av oaktsamhet, dvs av försumlighet eller vårdslöshet (4 §).

Vad kan man få för straff?

För brott mot knivlagen är straffskalan böter upp till fängelse i högst sex månader. Påföljden stannar dock oftast vid böter.

För ett grovt brott kan dömas till fängelse i högst ett år. I ringa fall ska det inte dömas till ansvar, man går alltså fri från gärningen (4 §).

Vad gäller i mitt fall?

Det är förbjudet att inneha kniv på allmän plats oavsett om det är en kökskniv eller annan kniv. Förbudet träffar alla slags knivar. Eftersom brott mot knivlagen även är ett oaktsamhetsbrott kan man dömas till ansvar även vid försumlighet, exempelvis att man glömde att kniven låg där. Dock ska det inte dömas till ansvar i ringa fall.

Jag kan dessvärre inte uttala mig om exakt hur din situation kommer att bedömas. Det är upp till åklagaren och sedermera domstolen att avgöra, men du får ska självklart även lägga fram din version av händelsen. Om det kommer dömas till ansvar i ditt fall kommer straffet dock högst troligt stanna på ett bötesstraff.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Undrar du något mer går det bra att ställa en fråga till.

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1447)
2021-02-24 Hur kan privata försvarare vara förenligt med ekvivalensprincipen?
2021-02-22 Preskriptionstid
2021-02-22 Fråga om påföljd vid flerfaldig brottslighet
2021-02-21 Fråga om den samlade brottslighetens straffvärde

Alla besvarade frågor (89537)