FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott09/06/2020

Vilken påföljd kan man få för grovt rattfylleri?

Hej efter avslutat restaurangbesök beslutas för hemfärd där vi beslutar att gå tillsammans med Eu mopeden då vi är berusade.Vi har vittne som kan bekräfta att vi går från platsen Vi är berusade och väl medvetna om att de inte är tillåtet att köra moped.Efter vi startat hemfärden märker jag att min vän är mycket snubblig och vinglig i sin gång och efter ca 150 meter så trillar min kamrat och skadar sig i knät och ett öppet sår med blodvite uppdagas och min kamrat delger mig smärtor.Det är då jag tar mitt beslut om att frakta min vän snabbare hem i välmening för bedömning av skadan då det är ganska mörkt ute.

Tyvärr så slutar inte färden bra då vi vid ett hastighets hinder tappar jag riktning på mopeden min uppskattade hastighet är 20 km tim då det är uppförbacke och samtidigt får jag möte som jag av värjer via bromsning men jag stryker bilens dörr något men min armbåge i låg framfart och det blir avlagrings märke på bilen av jackan.Därefter när vi passerat bilen välter jag mopeden.Polis tillkallas och jag har ännu inte fått svar på promillehalt min uppskattning är att jag har ca 1.6 utandnings prov och är väl medveten om att det är grovrattfylla.Vi är aldrig tidigare straffade vi är i övre 50 års ålder och mår fruktansvärt dåligt av detta och bara får sitta och vänta tills detta ärende är avslutad.Så vilka påföljder kommer vi eventuellt få?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om brottet grovt rattfylleri
Eftersom du kört EU-mopeden med en alkoholkoncentration på 1,6 mg/l i utandningsluften så har du gjort dig skyldig till grovt rattfylleri (4 och 4a § TBL). Eftersom du var medveten om ditt alkoholintag och medvetet körde mopeden uppfyller du också uppsåtskravet för brottet. Påföljden för grovt rattfylleri är fängelse i högst två år. Eftersom böter inte finns med i straffskalan lär du inte dömas till böter, utan jag bedömer som troligast att du kommer dömas till fängelse eller villkorlig dom, samt en trolig återkallelse av ditt körkort (5 kap. 3 § 1c KörkL). En villkorlig dom kan förenas med både dagsböter och samhällstjänst (27 kap. 2 och 2a § BrB). En villkorlig dom innebär en prövotid på två år (27 kap. 3 § BrB). Under prövotiden ska du vara skötsam och efter bästa förmåga försöka försörja dig själv (27 kap. 4 § BrB). Om du inte sköter dig under prövotiden riskerar du att bli tilldelad en varning eller att påföljden ändras till fängelse (27 kap. 6 § BrB).

Om nöd
Du skulle eventuellt kunna undgå ansvar för grovt rattfylleri om det bedöms att du handlat i nöd. Nöd föreligger när fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt av rättsordningen skyddat intresse (24 kap. 4 § BrB). Eftersom din kompis skadat knäet så illa att han fick ett blödande öppet sår och smärtor så fanns det en fara som hotade din kompis hälsa. Om det bedöms att du handlat i nöd så kan du bara dömas för grovt rattfylleri om gärningen med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och omständigheterna i övrigt är oförsvarlig. Man brukar säga att den brottsliga gärningen ska stå i rimlig proportion till faran som hotade. Här blir bedömningen beroende av hur illa skadad din kompis var, bland annat med hänsyn till om skadan kunde inneburit livsfara eller bestående men om sjukvård inte kunde nås snabbt. Detta är en bedömning som jag inte kan göra baserat på informationen i din fråga, men jag utesluter inte möjligheten att du kan bedömas handlat i nöd. Skulle du inte bedömas ha handlat i nöd kommer dock det faktum att du begick brottet för att hjälpa din skadade kompis vara en förmildrande faktor när det beslutas vilken påföljd du ska få (29 kap. 3 § 5 punkten BrB).

Sammanfattning
Det finns en risk att du döms för grovt rattfylleri till fängelse i högst två år eller villkorlig dom. Den möjlighet du har att undkomma straffansvar är om du bedöms handlat i nöd.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!

Vänliga hälsningar,

Ida TylhammarRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”